Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tăng cường thống nhất nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân

Thứ Tư, 09-09-2020, 01:56

Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương chuẩn bị các bước để tiến hành Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 trong thời điểm dịch Covid-19 vừa được tạm thời ngăn chặn, nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường.

Bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở nhiều vấn đề giúp Thành ủy Đà Nẵng hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa TP Đà Nẵng trở thành một đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp sớm khôi phục nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố sau đại dịch Covid-19. Về kinh tế, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển với ba trụ cột là: Tập trung phát triển các ngành dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng lớn, nhất là dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu quốc tế. Phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng nền kinh tế số trong xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. Phát triển nông nghiệp phục vụ đô thị và du lịch gắn với cung ứng sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.
 
Để làm được điều đó, Thành ủy Đà Nẵng tập trung ưu tiên năm lĩnh vực mũi nhọn, bao gồm: Phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng. Đẩy mạnh đầu tư, phát triển cảng biển, mở rộng và nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng gắn với phát triển dịch vụ logistics. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số. Đẩy mạnh phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thực thi các chính sách kinh tế biển. Đà Nẵng cũng đang triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội và tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Nhiệm kỳ qua, Đà Nẵng gặp không ít khó khăn về nhiều mặt, những sai phạm, sai lầm trong quá trình vận dụng chủ trương, đường lối vào thực tiễn địa phương, nhiều cán bộ đã phải trả giá, cái giá rất đắt. Nhưng trên hết, Đảng bộ thành phố vẫn giữ vững bản lĩnh, truyền thống để vượt qua khó khăn, thách thức; người dân Đà Nẵng vẫn tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tăng cường thống nhất nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, sẽ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng tiếp thu, quán triệt, vận dụng, phát huy, để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Nguyễn Văn Quảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng