Đại hội Liên Chi hội Nhà văn các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Bảy, 03-10-2020, 23:18
Ảnh: Hữu Việt

Ngày 3-10, tại Báo Nhân Dân, diễn ra Đại hội Liên Chi hội Nhà văn các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và 235 đại biểu thuộc Liên Chi hội Nhà văn các cơ quan Trung ương. 

Đại hội thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham luận, thảo luận, góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 10 (2020 - 2025)…

Trong 5  năm qua, Hội Nhà văn Việt Nam đạt được nhiều thành quả nổi bật trên bốn phương diện: Đẩy mạnh sáng tác, xây dựng đội ngũ, quảng bá tác phẩm và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại những thiếu sót, bất cập trong hoạt động nghiệp vụ, công tác xã hội hóa…

Nhiệm kỳ tới, Hội tập trung nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động văn học theo hướng chuyên nghiệp hóa; xây dựng Hội thành một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh về tư tưởng và nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Đại hội đã bầu 117 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 10; lấy phiếu thăm dò giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.