Nhìn từ thành công đại hội điểm cấp trên cơ sở ở Hà Nội

Thứ Tư, 05-08-2020, 15:47
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII.

Thành công tổ chức đại hội các cấp từ cơ sở đến cấp trên cơ sở của Đảng bộ quận Ba Đình, Đảng bộ huyện Gia Lâm là kết quả của việc triển khai công tác chuẩn bị chu đáo, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, bài bản, đáp ứng đúng yêu cầu và quy định; vừa phát huy dân chủ vừa bảo đảm kỷ cương, công tâm, minh bạch.

Được Thành ủy Hà Nội lựa chọn tổ chức đại hội điểm (ĐHĐ) cấp trên cơ sở, Đảng bộ quận Ba Đình và Đảng bộ huyện Gia Lâm đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm cao, hoàn thành tốt đẹp tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các tổ công tác luôn bám sát cơ sở, kịp thời theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Kinh nghiệm tổ chức thành công ĐHĐ cấp cơ sở được đúc rút để tổ chức các đại hội sau tốt hơn. Đến ngày 27-5, 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận Ba Đình đã hoàn thành tổ chức đại hội, bầu được 401 cấp ủy viên. Được chọn ĐHĐ của quận Ba Đình, BCH Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xây dựng kế hoạch khoa học, chặt chẽ, chỉ đạo triển khai rốt ráo. Dấu ấn thành công nổi bật của đại hội là mỗi đảng viên phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, công tâm, sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí có đủ tâm và tầm, dám nghĩ dám làm, vì lợi ích chung vào BCH Đảng bộ, từ đó ban hành các quyết sách quan trọng lãnh đạo, điều hành để bệnh viện ngày càng phát triển. PGS,TS Nguyễn Duy Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh nếu không thống nhất, thiếu trách nhiệm bầu những người lãnh đạo Đảng bộ, chi bộ không xứng tầm thì đại hội thất bại và có thể gây hệ lụy kéo dài suốt nhiệm kỳ, mầm mống mất đoàn kết phát sinh vì đảng viên không "tâm phục, khẩu phục". Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Nguyễn Quế Anh chia sẻ, dự thảo báo cáo chính trị đã được tổ chức xin ý kiến BCH Đảng bộ phường bốn lần, tổng hợp, điều chỉnh, hoàn thiện qua nhiều lần thảo luận sôi nổi tại từng chi bộ, tại các hội nghị, tranh thủ lấy ý kiến của nguyên lãnh đạo phường, các tướng lĩnh, trí thức..., chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua và xem xét tình hình thực tế, dự báo chính xác, bảo đảm thực hiện khả thi chứ không chạy theo thành tích, số lượng.

Với tinh thần thẳng thắn, bám sát nhiệm vụ chính trị toàn khóa, các văn kiện đại hội được xây dựng kỹ lưỡng, công phu, đánh giá sâu sắc, khách quan, toàn diện, chỉ rõ ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực, nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn. Qua phát huy trí tuệ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, tâm huyết để bổ sung, chỉnh sửa. Theo Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân, muốn xây dựng báo cáo chính trị chất lượng, cốt lõi phải đánh giá đúng thực tế, xác định trúng mục đích, hướng đi chủ đạo và tiếp thu trên tinh thần cầu thị. Có thể nhận thấy nhiều điểm sáng của một quận với ưu thế là vị trí trung tâm Hành chính - Chính trị quốc gia và của một huyện đang trên đà phát triển mạnh qua kết quả nổi bật và các chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua về tăng trưởng kinh tế ổn định, bền vững, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, chuyển biến tích cực trong phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH, tăng cường quốc phòng, an ninh; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, cải cách hành chính; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng nâng cao... Một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng được thẳng thắn chỉ rõ như công tác quản lý nhà nước về chợ còn để xảy ra vi phạm, vẫn để xảy ra trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đến cuối nhiệm kỳ chưa đạt chỉ tiêu đề ra ở quận Ba Đình và cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo quy hoạch vùng sản xuất một số địa phương, công tác quy hoạch tiến độ thực hiện còn chậm, một số lĩnh vực văn hóa chưa đáp ứng được sự phát triển của huyện Gia Lâm...

Nhìn từ thành công đại hội điểm cấp trên cơ sở ở Hà Nội -0
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức xuất hiện và đan xen tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc đề ra mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chính, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá đúng và trúng giúp định hướng cho sự phát triển tích cực, toàn diện. Đảng bộ quận Ba Đình xác định khâu đột phá là đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận "sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại" còn Đảng bộ huyện Gia Lâm xác định rõ mục tiêu tổng quát và định hướng phát triển: "Phát huy truyền thống cách mạng và anh hùng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đến năm 2025 huyện Gia Lâm trở thành quận, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại", chọn các khâu đột phá với quyết tâm cao trong triển khai thực hiện.

Thẳng thắn nhìn nhận, công tác điều hành đại hội ở một số cơ sở có lúc còn lúng túng, còn có cấp ủy được bầu chưa đúng với phương án nhân sự được phê duyệt, điển hình là Đảng bộ Bệnh viện Phổi Trung ương và Đảng bộ phường Ngọc Khánh (Ba Đình), báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy chưa đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chưa sát với tình hình cơ sở, thảo luận đóng góp ý kiến tại một số đại hội còn chưa thật sự sôi nổi, số lượt phát biểu trực tiếp tại đại hội còn ít.

Nét mới từ bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội

Công tác nhân sự đại hội được thực hiện bảo đảm đúng Điều lệ, quy chế, quy định, nguyên tắc, quy trình của Đảng, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ, trên tinh thần phát huy dân chủ, đề cao yếu tố quy tụ trí tuệ và ý chí tập thể. Nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia BCH bảo đảm tiêu chuẩn cán bộ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, kết quả công tác, uy tín trong Đảng và trong nhân dân, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Nguồn nhân sự dồi dào do chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước các khâu quy hoạch, bố trí, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đề án nhân sự bảo đảm các yêu cầu và chất lượng, tiến độ đề ra do đánh giá tình hình nhân sự cho đến xây dựng phương hướng nhân sự, tiến hành thẩm tra, xác minh, tiến hành quy trình năm bước cẩn trọng, kỹ lưỡng. Tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ, luân chuyển xuống địa phương để cọ xát, thử thách, rèn luyện nhằm khẳng định năng lực bản thân, từ đó có cơ sở xem xét, đánh giá chính xác để quy hoạch, tạo nguồn là minh chứng cho cách làm hiệu quả từ thực tiễn.

Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc theo quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm đúng trình tự, dân chủ, khách quan, công khai; bảo đảm số dư theo đúng quy định, bầu đúng, đủ số lượng. Thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội đảng được đánh giá là bước tiến dân chủ trong Đảng, huy động được trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên trong Đảng bộ. Đảng bộ phường Quán Thánh (Ba Đình) được lựa chọn thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND phường, Bí thư Đảng ủy được bầu trực tiếp tại đại hội trúng cử đạt tỷ lệ cao (100% phiếu bầu). Để việc bầu trực tiếp thành công, BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa 21 đã chuẩn bị công tác nhân sự kỹ lưỡng, theo đúng quy định, quy trình, bảo đảm nhân sự giới thiệu với Đại hội là người thật sự tiêu biểu, có uy tín, là trung tâm đoàn kết, có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Tại Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa 22, bên cạnh bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện với số phiếu trúng cử rất tập trung; kết quả bầu chức danh Bí thư Huyện ủy đạt (218/219 phiếu). Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân chia sẻ, chủ trương bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội được Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy ủng hộ, điều chỉnh kịp thời kịch bản đại hội đã chuẩn bị trước đó nhằm bảo đảm tiến độ về thời gian và phân công điều hành phù hợp. Kết quả bầu cử tại Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình khóa 26 đạt đồng thuận cao theo đúng đề án nhân sự đã được xây dựng, với 41 đồng chí trúng cử BCH (trong đó 10 đồng chí tham gia lần đầu), Bí thư Quận ủy tái cử với số phiếu gần như tuyệt đối (267/268 phiếu, tỷ lệ 99,63%). Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến bộc bạch, số phiếu cao khẳng định sự tín nhiệm, nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa cùng tập thể BCH Đảng bộ quận chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chương trình hành động đại hội đã đề ra, bởi chặng đường phía trước bên cạnh thuận lợi còn không ít chông gai, thử thách.

GIA KHÁNH