Người người thi đua, ngành ngành thi đua!

Thứ Tư, 27-06-2018, 16:47
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa, tuyên dương các gương điển hình tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ảnh: Đăng Khoa

Đã 70 năm trôi qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Bằng lối viết bình dị, dễ hiểu, dễ nhớ, Bác Hồ đã lay động tình cảm yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, từ các cháu nhi đồng đến các cụ phụ lão; từ đồng bào công nông đến đồng bào trí thức; từ bộ đội và dân quân đến nhân viên Chính phủ... Nói tóm lại "ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc", góp sức "làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều", tất cả vì mục tiêu cao cả: "Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc".

Hưởng ứng Lời kêu gọi đó của Bác, cả dân tộc ta đã đoàn kết một lòng, mỗi người tự giác làm việc, tùy theo sức của mình với phương châm: "nhiều mạch nước hợp thành con suối, nhiều con suối đổ ra các dòng sông "cuốn phăng bè lũ bán nước và cướp nước". Sức mạnh to lớn ấy, đã tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử 1954, kết liễu chủ nghĩa thực dân cũ ngự trị trên đất nước ta gần trăm năm. Với Đại thắng mùa Xuân 1975, miền nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối; Việt Nam trở thành chiến sĩ tiên phong đánh sập chủ nghĩa thực dân mới, đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thành tựu vĩ đại ấy bắt nguồn từ các phong trào thi đua mang dấu ấn lịch sử qua từng giai đoạn cụ thể: "Gió Đại Phong", "Cờ Ba Nhất", "Trống Bắc Lý"... trong những năm 60, thế kỷ 20. Tiếp đến là các phong trào thi đua "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Ba quyết tâm" ở miền bắc; phong trào "Đồng khởi", "Ba mũi giáp công", "Bám thắt lưng địch mà đánh" ở miền nam trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước dưới khẩu hiệu thiêng liêng: "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, vì thống nhất Tổ quốc"!...

Đất nước hòa bình, mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước sôi nổi hưởng ứng chủ đề thi đua bao trùm là "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; trên cơ sở đó, nhiều ngành, nhiều địa phương đã cụ thể hóa bằng các nội dung thích hợp, như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong công nhân; "Thi đua quyết thắng" trong quân đội; "Vì An ninh Tổ quốc" trong công an; "Dạy tốt, học tốt" trong ngành giáo dục; "Dân vận khéo"; "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo", v.v.

Giữa lúc cuộc kháng chiến cam go, Bác Hồ đã khẳng định: "Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân ta và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi". Thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ ngày thống nhất đất nước đến nay, nhất là hơn 30 năm đổi mới vừa qua, nhờ các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, rộng khắp, chúng ta đã phát huy cao độ sức mạnh nội lực, tạo nên "thành tựu đổi mới to lớn, có ý nghĩa lịch sử" - như Nghị quyết Đại hội XII khẳng định.

Nhằm đưa phong trào thi đua ái quốc lên tầm cao mới với chất lượng mới, cấp ủy và chính quyền các cấp cần coi trọng tổng kết công tác thi đua, gắn liền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; đồng thời khắc phục nhanh hiện tượng chạy theo thành tích, nội dung thi đua chưa toàn diện, còn biểu hiện nể nang, dễ dãi, để xảy ra tình trạng "chạy khen thưởng", "chạy huân chương"... Điều cần quan tâm trước hết là "tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là một phương thức lãnh đạo của Đảng, một phương thức quản lý của chính quyền và là động lực để xây dựng con người mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - như lời nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 3-6-2018 tại Hà Nội.

HỒNG VINH