Việc làm thiết thực

Thứ Hai, 05-08-2019, 02:40

Ðầu tuần qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tặng 30 người dân tại huyện Văn Yên. Ðây là 30 trong số 300 người có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Yên Bái được tặng thẻ từ nguồn kinh phí do cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động toàn ngành BHXH đóng góp.

Theo kế hoạch của BHXH Việt Nam, cùng với Yên Bái, bảy tỉnh khác gồm Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Ðác Nông, Ðồng Nai, Tiền Giang cũng sẽ triển khai hoạt động này. Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay, tại mỗi tỉnh, BHXH các địa phương nêu trên sẽ lựa chọn hỗ trợ mua thẻ BHYT tặng khoảng 300 người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia, gồm những người thuộc diện cận nghèo; người thuộc hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình và học sinh, sinh viên. Nguồn kinh phí tặng khoảng 2.400 thẻ BHYT được trích từ nguồn kinh phí đóng góp một ngày lương của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong ngành BHXH để thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa trong năm.

Có lẽ, ý nghĩa của việc làm nêu trên không chỉ ở việc mở rộng diện bao phủ BHYT, góp thêm những "viên gạch" cho nền móng an sinh xã hội ở một số địa phương, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, mà còn giúp khoảng 2.400 người trong hàng nghìn gia đình đã có thể an tâm hơn khi nhận được sự bảo vệ từ chính sách BHYT. Ðó không phải là những giá trị trên lý thuyết mà là những hiệu quả đã được chứng minh trên thực tế, khi những người có hoàn cảnh khó khăn là nhóm đối tượng hay phải đối mặt nguy cơ về sức khỏe, và chi trả chi phí y tế từ tiền túi được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo. Ðược Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao trọng trách tổ chức thực hiện chính sách BHYT, hơn ai hết, cán bộ ngành BHXH là người thấu hiểu những nguy cơ đó cũng như những giá trị to lớn của tấm thẻ BHYT.

Các sự kiện trao tặng thẻ tại địa phương cũng là hoạt động truyền thông sinh động, cùng với hoạt động tuyên truyền, tập huấn, tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT. Thông qua những việc làm này, người dân có thêm cơ hội để tiếp cận, hiểu sâu sắc thêm tính nhân văn, nhân đạo, cộng đồng chia sẻ của chính sách BHYT. Nói như một người dân ở thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa được ngành BHXH tặng thẻ BHYT, đây chính là tấm thẻ để phòng thân, là "phao cứu sinh" đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi không may ốm đau, bệnh tật, phải đi khám bệnh, chữa bệnh. Chính những nhận thức như vậy sẽ là cơ sở để người dân chủ động, tự giác tham gia BHYT trong tương lai. Ngoài ra, ở tầm mức rộng hơn, rất có thể, việc làm mang nhiều ý nghĩa này của ngành BHXH sẽ tiếp tục thúc đẩy các đơn vị trong ngành và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước tích cực hưởng ứng tham gia phong trào tặng thẻ BHYT.

THÀNH NAM