Tiếp nhận, giải quyết 690 hồ sơ bảo hiểm y tế từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thứ Sáu, 19-06-2020, 19:05

NDĐT- Sau hơn sáu tháng hệ thống giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất, 690 hồ sơ đã được tiếp nhận và giải quyết.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện nâng cấp hệ thống giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất từ ngày 9-12-2019. Sau hơn sáu tháng thực hiện. đã có 690 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Với dịch vụ công này, người dân chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại thông minh (smartphone) kết nối internet là có thể thực hiện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất mà không cần phải ra khỏi nhà.

Công dân có thể tham khảo hướng dẫn đăng ký tài khoản và thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại link https://www.youtube.com/watch?v=Cc7EpxOSYlo.

Ngoài dịch vụ công cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai kết nối liên thông các dịch vụ công khác của ngành lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Điều nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

XUÂN ANH