Kiểm soát chặt chẽ quy trình hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thứ Tư, 15-04-2020, 05:22

Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm trục lợi trong đợt dịch Covid-19, ngày 13-4, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1164/BHXH-CSXH về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 2858/VPCP-NC về việc ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH và Công văn số 1165/BHXH-ST về việc lạm dụng chính sách BHXH của người lao động gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại Công văn số 1164, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố phải khẩn trương rà soát, nắm tình hình thu gom, mua bán sổ BHXH tại địa bàn quản lý. Ðồng thời, thực hiện đúng quy định của chính sách pháp luật về BHXH, các quy trình nghiệp vụ và chỉ đạo của BHXH Việt Nam, thực hiện chặt chẽ các nội dung: Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần của người lao động, phải kiểm soát chặt chẽ, đối chiếu các dữ liệu trên hệ thống với thông tin trên sổ BHXH và đơn đề nghị, bảo đảm các thông tin của người hưởng phải thống nhất; kiểm tra tính pháp lý của giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền. Khi xem xét giải quyết phải kiểm tra, đối chiếu bảo đảm đủ điều kiện giải quyết hưởng BHXH một lần theo quy định tại Ðiều 60 Luật BHXH, Ðiều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22-6-2015 của Quốc hội và Ðiều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế...

Ðồng thời, để quản lý chặt chẽ việc quản lý sổ BHXH khi giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất cho phép cơ quan BHXH các cấp tạm thời không nhận hồ sơ của người lao động ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận hộ tiền hưởng trợ cấp BHXH một lần, trừ trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động không thể đến cơ quan BHXH (có giấy xác nhận của cơ sở y tế về tình trạng sức khỏe của người ủy quyền) để tránh lạm dụng và xảy ra tình trạng mua bán, thu gom sổ BHXH để trục lợi như hiện nay.