Khoảng 449 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Sáu, 30-08-2019, 17:58

NDĐT- Tới hết tháng 8 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ước đạt khoảng 449 nghìn người.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ước đến thời điểm 31-8 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khoảng 14,83 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 449 nghìn người. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có khoảng 13 triệu người tham gia. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt khoảng 85 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số.

Ngành lao động, xã hội đặt mục tiêu hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 450 nghìn người. Với con số hiện nay, mục tiêu trên có thể đạt được trong năm nay.

Một đánh giá về phát triển chính sách BHXH tự nguyện cho thấy, chất lượng người lao động tham gia BHXH tự nguyện cũng thay đổi so với các năm trước, có xu hướng trẻ hóa. Trước đây, bình quân độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện hầu hết qua tuổi 50. Nhưng hiện nay, độ tuổi bình quân tham gia đã giảm xuống. Đặc biệt, số lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện nhiều hơn nam giới.

XUÂN ĐỨC