Hơn 700 doanh nghiệp được phê duyệt tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Thứ Hai, 11-05-2020, 08:04

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết ngày 6-5, thống kê của BHXH các tỉnh, thành phố về tình hình các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho thấy, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 745 đơn vị, tương ứng với 68.359 lao động và ước số tiền khoảng 259 tỷ đồng. Có 44 BHXH tỉnh, thành phố có đơn vị tạm dừng đóng.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế gặp khó khăn. Số người tham gia BHXH bắt buộc của các tỉnh, thành phố đều giảm mạnh so thời điểm tháng 12-2019; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm nhiều, như:

TP Hồ Chí Minh (210.982 người), Bình Dương (101.628 người), Hà Nội (65.038 người)... Ðến ngày 30-4, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,419 triệu người, đạt 89,9% kế hoạch giao; giảm 421 nghìn người so tháng 3-2020, giảm 780 nghìn người so năm 2019.

Ðến hết tháng 4-2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 557 nghìn người, đạt 46,5% kế hoạch giao; giảm 11 nghìn so tháng 3-2020 và giảm 16 nghìn đối tượng so năm 2019. Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là 85,187 triệu người, đạt 96,7% kế hoạch giao, tăng 133 nghìn người so với tháng 3-2020, giảm 755 nghìn người so năm 2019. Có 28 BHXH tỉnh, thành phố vẫn giữ được đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng đều so năm 2019...

PV