Hơn 1.700 đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Chủ Nhật, 23-08-2020, 07:07
Ảnh minh họa: Duy Linh.

Đến hết tháng 7, đã có hơn 1.700 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, với số tiền gần 602 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, sau hơn hai tháng triển khai thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đến hết tháng 7, đã có 1.739 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 164,529 người lao động (NLĐ), với tổng kinh phí gần 602,622 tỷ đồng.

Trước đó, BHXH Việt Nam cũng có văn bản về tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối tượng được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn, thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp cơ quan BHXH để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hết thời gian tạm dừng đóng vào tháng 12 năm 2020, NSDLĐ và NLĐ tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả NLĐ ngừng việc hưởng lương theo Điều 98 của Bộ luật Lao động). Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Kể từ thời điểm hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu NSDLĐ không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì NSDLĐ thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ.

Được biết, hiện cả nước có khoảng 3,2 triệu đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

HÀ DUNG