Hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19 ở Hà Nam

Thứ Ba, 21-07-2020, 19:32
Ủy ban các vấn đề của Quốc hội làm việc với tỉnh Hà Nam.

Chiều 21-7, đoàn giám sát các vấn đề xã hội của Quốc hội do đồng chí Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam.

Buổi làm việc về kết quả sau năm thực hiện Nghị quyết số 76 ngày 24-6-2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề như: tỉnh Hà Nam cần khẩn trương tập trung tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng lao động bị chấm dứt hợp đồng và hộ kinh doanh nhỏ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; giải quyết khó khăn cho nguồn nhân lực tuyến y tế cơ sở.

Công tác giảm nghèo còn một số khó khăn, tồn tại. Đó là chuẩn nghèo còn thấp, có nhiều hộ đã thoát nghèo nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Đa số các hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội nên khó có khả năng thoát nghèo; cần quan tâm đầu tư bền vững cho hộ nghèo nhằm giúp họ có nền tảng nghề nghiệp vững chắc..

Một số khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT và sử dụng quỹ BHYT…

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Nam đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện công tác giảm nghèo.

Các chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm. Đặc biệt tỉnh Hà Nam đã hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo. Các chương trình tín dụng chính sách xã hội được triển khai hiệu quả góp phần giúp người dân giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Bùi Sỹ Lợi đề nghị tỉnh Hà Nam cần tổng kết, đánh giá chương trình mục tiêu giảm nghèo để xác định nguyên nhân, thực trạng, tìm giải pháp để xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực tháo gỡ khó khăn kịp thời; đồng thời tập trung tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động; quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

"Đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, tỉnh Hà Nam cần quan tâm mở rộng diện bao phủ BHYT; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT và khả năng đáp ứng các dịch vụ y tế, nhất là tuyến cơ sở" - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.

ĐÀO PHƯƠNG