Đặt mục tiêu 1,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Tư, 03-02-2021, 16:58
Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Ảnh: VSS).

Trong năm 2021, mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện để thu hút hơn 1,7 triệu người tham gia.

Theo chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giao, trong năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH với hơn 14,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là hơn 14,1 triệu người và hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

BHXH Việt Nam cũng ban hành Công văn số 275/BHXH-TST về việc khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số công việc sau.

Trước hết, chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến cấp huyện, cấp xã và ban hành kế hoạch, chương trình, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Tiếp đó, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố phân công, giao trách nhiệm cho từng công chức, viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tuần, hằng tháng; bám sát địa bàn, đơn vị, đại lý thu để hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Trong đó, cần tập trung vào những giải pháp như: Tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu từ cơ quan thuế, kế hoạch và đầu tư với dữ liệu đang quản lý để xác định người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc để tuyên truyền, vận động, thanh tra, kiểm tra và yêu cầu người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện (theo độ tuổi, giới tính, công việc và thu nhập…), BHYT hộ gia đình theo địa bàn cấp xã. Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức, đại lý thu tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới. Chú trọng vận động, đôn đốc người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hạn phải đóng tiếp tục tham gia để duy trì bền vững. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất BHXH Việt Nam khen thưởng theo quy định đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trong năm 2020 vừa qua, diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện gần 1,1 triệu người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với năm 2019; đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện. Con số này tăng gần năm lần so với năm 2015. Cả nước có gần 13,3 triệu người tham gia BHTN, đạt khoảng 27% lực lượng lao động trong độ tuổi.

NGÂN ANH