Thực hiện nghiêm việc kiểm tra tập kết hàng hóa xuất khẩu

Thứ Năm, 25-06-2020, 15:17

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu (HHXK), nhằm hạn chế các vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Theo đó, trường hợp phát hiện người khai hải quan không tập kết hàng hóa tại địa điểm tập kết theo khai báo thì xử lý vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, qua theo dõi việc thực hiện thủ tục hải quan đối với HHXK, cơ quan này nhận thấy phát sinh rất nhiều trường hợp khi làm thủ tục XK đã không thực hiện tập kết hàng hóa tại địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan trước khi nộp tờ khai hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan.

Bộ Tài chính giảm 50% phí, lệ phí một số thủ tục

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC); phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC và lệ phí cấp căn cước công dân. Theo đó, tất cả công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên khi tới làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân sẽ được giảm 50% mức thu lệ phí. Mức giảm 50% cũng được áp dụng đối với phí kiểm định và phê duyệt phương tiện PCCC. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành nhiều thông tư điều chỉnh giảm phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực khác.

Tập trung thanh tra diện rộng thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) ban hành Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ LĐ-TB&XH và Công văn số 2114/LĐ-TB&XH-TTr về định hướng công tác thanh tra sáu tháng đầu năm 2020. Theo đó, sáu tháng cuối năm 2020, ngành LĐ-TB&XH sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện, trừ sáu huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư do Bộ LĐ-TB&XH trực tiếp thực hiện.

.