Tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn

Thứ Năm, 22-04-2021, 16:22

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn TP Hà Nội năm 2021.

Theo đó, thành phố Hà Nội tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách liên quan công tác phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cụ thể, thành phố sẽ hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; hỗ trợ 5 - 10 dự án phát triển ngành nghề nông thôn... nhằm tạo thêm khoảng 10.000 - 15.000 việc làm cho lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân 50 - 60 triệu đồng/người/năm.

Phấn đấu cung cấp đủ thuốc ARV cho người nhiễm HIV 

Bộ Y tế vừa có Quyết định 1903/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch thuốc kháng HIV (thuốc ARV) trong chương trình điều trị HIV/AIDS năm 2021. Theo đó, phấn đấu cung cấp đủ, liên tục thuốc ARV điều trị cho 162.000 người nhiễm HIV vào cuối năm 2021. Lượng thuốc này được cung cấp bởi Quỹ bảo hiểm y tế; Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét viện trợ. Ngoài ra, lượng thuốc này còn được lấy từ nguồn Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020 và ngân sách nhà nước năm 2021. 

.