Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức theo hướng giữ ổn định

Thứ Hai, 26-10-2020, 14:52

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về cơ bản như năm 2020.

Bao gồm năm bài thi: Ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; một bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học; một bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý  đối với chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. 

Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Các bài thi Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi bốn bài , gồm ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi ba bài, gồm hai bài độc lập và Toán, Ngữ văn và một bài tổ hợp do thí sinh lựa chọn, có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

.