Kiểm soát chặt chẽ một số dự án tại Khánh Hòa

Thứ Năm, 28-01-2021, 17:05
Các chức năng đang vào cuộc kiểm tra, làm rõ những sai phạm của các dự án tại núi Chín Khúc (TP Nha Trang).

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Cục Thuế, UBND TP Nha Trang về việc kiến nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đối với một số dự án (DA) trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ, UBND tỉnh đã nhận được Văn bản số 79/CQCSĐT của Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ theo quy định pháp luật đối với sáu DA: DA Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa; DA biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành; DA Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự; DA Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, DA Nha Trang Golden Gate, DA Napoleon Catsle.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Giao các sở, ngành nêu trên và TP Nha Trang theo dõi, thực hiện việc quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao đối với sáu DA nêu trên, phối hợp, cung cấp thông tin mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đề cập tại văn bản nêu trên (nếu có) bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. 

Trước đó, báo Thời Nay các số 1136 (ngày 3-12-2020), 1137 (ngày 7-12-2020) và 1138 (ngày 10-12-2020) đã đăng tải loạt bài “Sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai tại Khánh Hòa” phản ánh về hàng loạt sai phạm của chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã làm ảnh hưởng đến hàng chục DA đầu tư và môi trường đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa.

.