Hỏi & Đáp

Thứ Hai, 16-11-2020, 16:36

Bạn đọc:

Tôi được biết, việc tổ chức họp báo có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Xin hỏi Thời Nay thông tin này chính xác không? (vuleq@gmail.com).

Thời Nay

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2020 (thay thế Nghị định 159/2013) quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. So quy định cũ, Nghị định mới ban hành có mức phạt tăng lên gấp nhiều lần, đặc biệt là trong hoạt động tổ chức họp báo.

Cụ thể, những hành vi và mức phạt tương ứng về những lỗi khi tổ chức họp báo được quy định tại Điều 11, Nghị định 119/2020 sẽ là:

- Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản, hoặc thông báo không đúng thời gian quy định.

- Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, hoặc không đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

- Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi họp báo khi đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ.

- Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi họp báo có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

- Phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi họp báo có nội dung kích động bạo lực.

- Phạt tiền từ 140-200 triệu đồng đối với hành vi họp báo có nội dung gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt này áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức.

Nghị định 119/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2020.

.