Hỏi & Đáp

Thứ Ba, 12-05-2020, 19:24

Bạn đọc:

Tôi là công nhân phải tạm nghỉ việc do dịch Covid-19. Vừa qua, tôi nghe thông tin TP Hồ Chí Minh có hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch. Xin hỏi Thời Nay thủ tục xin hỗ trợ ra sao? (Nguyễn Lài, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

Thời Nay:

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn 1457 về việc triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ là NLĐ đang trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương do bị ảnh hưởng của dịch.

Để được nhận hỗ trợ, NLĐ cần có đơn đề nghị hỗ trợ gửi đến người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động lập bảng tổng hợp danh sách NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương đề nghị được hỗ trợ và đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách.

Đối với người sử dụng lao động có trụ sở chính tại khu chế xuất; khu công nghiệp; khu công nghệ cao thì nộp hồ sơ đề nghị tại Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp; Ban Quản lý khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.

Đối với người sử dụng lao động có trụ sở chính, ngoài các khu vực nêu trên thì nộp hồ sơ gửi đến UBND quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp; Ban Quản lý khu công nghệ cao; UBND quận, huyện phải thẩm định, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho NLĐ theo danh sách được lập. Trường hợp từ chối hỗ trợ, các cơ quan trên phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp người sử dụng lao động từ chối lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho NLĐ, thì NLĐ có thể kiến nghị lên công đoàn cơ sở, Ban Quản lý khu công nghiệp; khu chế xuất, UBND quận, huyện nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

.