Hỏi & Đáp

Thứ Hai, 06-01-2020, 16:13

Bạn đọc:

m được biết, hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội có đào tạo ngành Quản trị trường học. Xin hỏi Thời Nay về chương trình học cũng như cơ hội nghề nghiệp đối với ngành học này? (Nguyễn Thùy Anh, huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Thời Nay:

Ngành Quản trị trường học hiện nay được Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai đào tạo, giao cho Trường đại học Giáo dục triển khai thí điểm từ năm 2018. Năm 2019, trường dành 55 chỉ tiêu cho ngành Quản trị trường học (thuộc nhóm ngành GD3) với bốn tổ hợp xét tuyển: A00, A16, C15 và D01. Đây là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Việt Nam đào tạo ngành học này ở bậc cử nhân.

Đối với ngành học này, người học được trang bị các kiến thức cơ bản, cốt lõi về quản trị tổ chức và cơ sở giáo dục, bao gồm: quản trị hành chính, quản trị nhân sự, quản trị hoạt động dạy học và giáo dục, quản trị thiết kế và thực thi chương trình giáo dục, quản trị các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, quản trị chất lượng giáo dục… Sau khi tốt nghiệp, người học có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị nhà trường, nắm vững kỹ thuật để giải quyết các hoạt động tác nghiệp trong nhà trường; tích lũy được kiến thức nền tảng về giáo dục - đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục theo học thạc sĩ, tiến sĩ về quản trị trường học, quản lý giáo dục.

Về cơ hội nghề nghiệp, sinh viên ra trường có đầy đủ năng lực và kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm vị trí chuyên viên quản trị giáo dục và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, chuyên viên quản trị giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên - dạy nghề - hướng nghiệp, cơ sở giáo dục cộng đồng, cơ sở đào tạo bồi dưỡng, cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị - văn hóa - xã hội, các tổ chức giáo dục ngoài công lập, các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam...

.