Hỏi & Đáp

Thứ Hai, 24-06-2019, 00:51

Bạn đọc:

Em được biết Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh có quy định về đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ khi đang là sinh viên. Xin hỏi Thời Nay thông tin cụ thể về chương trình này và thời gian đào tạo thế nào? (Vũ Quang Huy, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Thời Nay:

Theo thông tin từ ĐHQG TP Hồ Chí Minh, kể từ ngày 1-7, sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư có điểm trung bình tích lũy đến thời điểm xét tuyển đạt loại khá trở lên (từ 7,0 điểm trở lên theo thang điểm 10) và đang theo học ngành học phù hợp tại các trường, viện nghiên cứu, các đơn vị trực thuộc ĐHQG TP Hồ Chí Minh có thể học liên thông lên trình độ thạc sĩ.

Quy định nêu rõ, hình thức tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học - thạc sĩ là xét tuyển. Thời gian đào tạo chính thức của chương trình liên thông từ 4,5 - 5,5 năm. Thời gian tối đa cho phép để người học hoàn thành chương trình đào tạo là thời gian đào tạo chính thức cộng thêm 36 tháng, bao gồm thời gian nghỉ học tạm thời, tạm ngưng học tập và thời gian gia hạn.

Cấu trúc khung chương trình đào tạo gồm hai phần: Phần trình độ đại học và phần trình độ thạc sĩ. Sinh viên có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ trong quá trình học trình độ đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn học ở trình độ đại học.

Cơ sở giáo dục đại học của ĐHQG TP Hồ Chí Minh được áp dụng là các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên, các đơn vị trực thuộc được ĐHQG TP Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và sau đại học. Quy định này không áp dụng đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ liên kết trong nước và nước ngoài.

.