Hội An trùng tu nhà cổ

NINH NGUYỄN
Thứ Hai, 28-09-2020, 17:10
Căn nhà tại số 21 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, thành phố Hội An (Quảng Nam), thuộc diện trùng tu, kinh phí do tỉnh tài trợ.

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An đã lập hồ sơ báo cáo đưa ra các mức độ di tích, nhà ở đã xuống cấp. Theo khảo sát 34 di tích, nhà ở trong phố cổ, mức độ đánh giá như sau: cấp nghiêm trọng có chín di tích, cấp nặng có 17 di tích, cấp nhẹ có tám di tích. Công tác trùng tu di tích bắt đầu từ tháng 4-2020 và đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, do giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 nên công việc trùng tu bị chậm lại. Hiện tại, mùa mưa bão đến gần nên việc trùng tu đang phải “chạy đua” với thời gian.

Hội An trùng tu nhà cổ -0
Đối diện căn nhà 21, một căn nhà khác, mái ngói rơi tuột lộ ra những vì kèo. Tại đây cũng đang được tiến hành hạ giải, trùng tu. 
Hội An trùng tu nhà cổ -0
Hạ giải những viên ngói đầu tiên. 
Hội An trùng tu nhà cổ -0
Chùa Cầu đang được chống đỡ. 
Hội An trùng tu nhà cổ -0
Việc đảo ngói phải được tiến hành cẩn thận. 

 

.