Xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục hơn 514 tỷ USD

Thứ Sáu, 03-01-2020, 09:07
Cảng Ðình Vũ (TP Hải Phòng). Ảnh LÂM THANH

Theo Bộ Tài chính, sự kiện kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam đạt mốc hơn 514 tỷ USD đã ghi nhận việc hoàn thành lời hứa cách đây một năm của Bộ Tài chính và các bộ, ngành trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là sự kiện rất quan trọng, khẳng định sự thành công của hoạt động XNK, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 của đất nước. Cụ thể, tính đến chiều 30-12, kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam đạt mức 514 tỷ USD, ghi nhận một kỷ lục mới của nền kinh tế. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 262,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 248,5 tỷ USD, xuất siêu lên tới gần 11 tỷ USD.

Thu NSNN ước đạt 1,529 triệu tỷ đồng

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2019, các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Cụ thể, tổng thu NSNN ước đạt khoảng 1,529 triệu tỷ đồng, vượt 117.000 tỷ đồng so dự toán, tương đương 8,4%. Trong đó, ngân sách T.Ư vượt ròng khoảng 33.000 tỷ đồng, tương đương 4%. Về chi, NSNN đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, kinh tế - xã hội, hoạt động của bộ máy nhà nước.

.