Vốn FDI thực hiện chín tháng ước đạt 14,2 tỷ USD

Thứ Năm, 03-10-2019, 16:53

Tổng cục Thống kê cho biết, từ đầu năm đến thời điểm ngày 20-9-2019, cả nước thu hút 2.759 dự án (DA) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 10,9 tỷ USD, tăng 26,4% về số DN và giảm 22,3% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, có 1.037 lượt DA đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4.789,8 triệu USD, giảm 13,6% so cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong chín tháng năm nay đạt hơn 15,7 tỷ USD, giảm 19,9% so cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện chín tháng ước tính đạt 14,2 tỷ USD, tăng 7,3% so cùng kỳ năm trước.

WB hỗ trợ Việt Nam 2,2 triệu USD phát triển ngành ngân hàng

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, ngày 1-10, WB và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ký kết hiệp định tài chính cho khoản tài trợ không hoàn lại trị giá 2,2 triệu USD để hỗ trợ phát triển ngành ngân hàng. Khoản tài trợ này thuộc chương trình tám triệu USD “Tăng cường sự lành mạnh và phát triển của ngành ngân hàng”, do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ và WB quản lý. Dự án nhằm tăng cường sự lành mạnh và khả năng chống chịu của ngành ngân hàng thông qua việc nâng cao năng lực của NHNN trong việc giải quyết các hạn chế về mặt cấu trúc trong hệ thống ngân hàng.

CPI tháng 9 tăng 0,32%

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2019 tăng 0,32% so tháng trước, tăng 2,2% so tháng 12-2018 và tăng 1,98% so cùng kỳ năm 2018. Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có CPI tháng 9 tăng so tháng trước. Tính chung quý III-2019, CPI tăng 0,48% so quý trước và tăng 2,23% so quý III-2018. CPI bình quân chín tháng năm 2019 tăng 2,5% so bình quân cùng kỳ năm 2018 và tăng 1,98% so cùng kỳ năm 2018.

Đã thu hơn 1.880 tỷ đồng từ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chín tháng năm 2019, ngành lâm nghiệp đạt một số kết quả nổi bật, như cả nước đã thu được 1.880,9 tỷ đồng từ chi trả dịch vụ môi trường rừng; giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 7,932 tỷ USD, tăng 18,1% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, quỹ T.Ư thu được 1.282,3 tỷ đồng, đạt 55,87% kế hoạch năm, bằng 102% so cùng kỳ năm 2018. Quỹ tỉnh thu 598,6 tỷ đồng, đạt 66,13% kế hoạch năm 2019 và bằng 111% so cùng kỳ năm 2018. Quỹ T.Ư đã giải ngân 940,6 tỷ đồng cho quỹ tỉnh, bằng 73,35% tổng số đã thu. Quỹ tỉnh đã thực hiện tạm ứng cho chủ rừng là 375,2 tỷ đồng, đạt 14,3% kế hoạch năm 2019.

Lũy kế chín tháng, trả nợ vay khoảng 236.829 tỷ đồng

Theo báo cáo từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), qua tổng hợp thống kê, trong tháng 9-2019, Chính phủ thực hiện nghĩa vụ trả nợ (trả nợ gốc, trả lãi và phí) khoảng 19.566 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11.886 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài (cấp phát, cho vay lại) khoảng 7.680 tỷ đồng. Lũy kế chín tháng đầu năm 2019, Chính phủ trả nợ được khoảng 236.829 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 195.640 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 41.189 tỷ đồng (nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 23.573 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 17.615 tỷ đồng).

Trong quý IV sẽ khởi công chín dự án giao thông quan trọng

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong chín tháng đầu năm 2019 có sáu dự án (DA) giao thông quan trọng đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Dự kiến trong quý IV-2019 sẽ có chín DA, công trình giao thông được khởi công xây dựng. Trong số này có tám dự án đường bộ và một DA lĩnh vực đường thủy. Các DA đường bộ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, còn DA đường thủy dùng nguồn vốn ODA.

.