Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập, tiền thuê đất năm 2021

Thứ Năm, 22-04-2021, 16:18

Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Với thuế GTGT, việc gia hạn được áp dụng với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8-2021 (với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II-2021 (với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các DN, tổ chức. Đối với thuế TNDN, việc gia hạn áp dụng với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập năm 2021 của DN, tổ chức. Thời gian gia hạn là ba tháng. Đối với tiền thuê đất, việc gia hạn áp dụng với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp. Thời hạn gia hạn là sáu tháng kể từ ngày 31-5-2021.

Đây là lần thứ 3 Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ DN gặp khó khăn do dịch bệnh. 

Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ tiếp tục tăng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính từ đầu năm đến nay, KBNN đã phát hành 49.000 tỷ đồng trái phiếu, chỉ tương đương 14% kế hoạch phát hành cả năm. Kế hoạch phát hành quý II - 2021 của KBNN là 100.000 tỷ đồng nhưng áp lực phát hành không lớn do ngân sách Nhà nước đến hết quý I - 2021 đang bội thu 61.800 tỷ đồng. Riêng tuần qua, KBNN đã thực hiện gọi thầu 7.750 tỷ đồng ở bốn kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Vùng lãi suất đăng ký tiếp tục nhích tăng ở tất cả các kỳ hạn, tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu chỉ ở mức 62%, trong đó kỳ hạn 5 năm không gọi thầu thành công. Các kỳ hạn 10 và 15 năm có lãi suất trúng thầu tăng từ hai đến ba điểm cơ bản (BPS), tổng cộng đã tăng 17 - 21BPS trong hai tháng gần đây. 

Công tác kế toán khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập thành công ty cổ phần (CTCP). Theo đó, công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi ĐVSN công lập thành CTCP, hai thời điểm ĐVSN công lập chuyển đổi thành CTCP phải lập báo cáo tình hình tài chính gồm: Thứ nhất, thời điểm xác định giá trị ĐVSN công lập sau khi đã hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh liên quan xử lý tài chính để xác định giá trị đơn vị theo quy định. Thứ hai, tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP (thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu) sau khi đã hạch toán kết quả xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành CTCP theo quy định làm căn cứ bàn giao sang CTCP. Báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định cho từng thời điểm, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.

.