Thu ngân sách năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.291 tỷ đồng

Thứ Hai, 13-01-2020, 16:29

Theo Tổng cục Thuế, năm 2019, cơ quan này đã đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách (NS) tăng 7,9% so dự toán pháp lệnh; phấn đấu giảm số nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu NS.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu cho các cục thuế, đồng thời giám sát việc thực hiện nhiệm vụ từng tháng, từng quý. Đến hết ngày 31-12-2019, thu NS năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.291 tỷ đồng, bằng 109,3% so dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ. Đáng chú ý là tất cả 63/63 cục thuế đều hoàn thành dự toán được giao.

VSD đã cấp mã giao dịch chứng khoán cho 4.123 nhà đầu tư nước ngoài

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 12-2019 đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 325 nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài, trong đó có 32 tổ chức và 293 cá nhân. Tính cả năm 2019, VSD đã cấp mã giao dịch cho 4.123 NĐT nước ngoài, bao gồm 492 tổ chức và 3.631 cá nhân. Bên cạnh đó, VSD hủy mã giao dịch của 42 NĐT nước ngoài khác. Như vậy, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 33.085 mã, bao gồm 4.553 tổ chức và 28.532 cá nhân.

.