S&P duy trì hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB

Thứ Ba, 26-05-2020, 10:18
Ảnh minh họa: KT

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (S&P) đã chính thức thông báo duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB, triển vọng Ổn định, phản ánh sự đánh giá tích cực về tiềm năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sau khoảng thời gian giảm tốc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

S&P nhận định thành tựu tăng trưởng vững chắc của Việt Nam trong những năm qua sẽ tiếp tục hỗ trợ duy trì định mức tín nhiệm quốc gia, trên cơ sở S&P đã cân nhắc tới thách thức tiềm tàng đối với lĩnh vực tài khóa và ngân hàng trong trường hợp tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu tiếp tục kéo dài. Theo S&P, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi nhanh chóng và cân bằng khi dịch bệnh toàn cầu được kiểm soát, với khu vực xuất khẩu và tổng cầu nội địa là động lực tăng trưởng chính.

Khoảng 1 triệu người sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo Bộ Tài chính, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội (QH) đã xem xét và quyết định đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về nâng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trình Chính phủ trình UBTVQH. Dự kiến sẽ có hơn 1 triệu người dân đang đóng thuế ở bậc thấp nhất không còn phải nộp thuế ở kỳ tính thuế năm 2020. Theo tính toán sơ bộ, mức GTGC mới sẽ làm giảm mức điều tiết thuế TNCN phải nộp đối với tất cả đối tượng nộp thuế, bảo đảm phù hợp biến động về chỉ số giá tiêu dùng và sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 10.800 tỷ đồng/năm, tương đương giảm 14% tổng số thu NSNN về thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2019.

.