Hải quan phấn đấu tăng thu 3% so chỉ tiêu dự toán

Thứ Năm, 13-02-2020, 17:20

Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 156/QĐ-TCHQ (QĐ 156) về Kế hoạch hành động phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Tại QĐ 156, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 3% so dự toán được giao năm 2020 là 338.000 tỷ đồng.

Về giải pháp chống thất thu, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố cần cơ cấu lại các khoản thu, quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%.

Đến hết năm 2019, Quỹ BOG xăng dầu còn hơn 2.779 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết quý IV-2019 (hết ngày 31-12-2019) là 2.779,815 tỷ đồng. Số dư này thấp hơn cùng kỳ năm 2018, khi tại thời điểm hết năm 2018, quỹ còn hơn 3.500 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV-2019 là hơn 1.278 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý này là hơn 520 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã công khai số lãi phát sinh trên số dư quỹ. Theo đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương (+)trong quý IV-2019 là hơn 2 tỷ đồng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm (-) trong quý này là 8 triệu đồng. Trong năm 2019, số dư Quỹ BOG tại thời điểm hết quý I và quý II-2019 đều âm (-) ở các mức là hơn 620 tỷ đồng và gần 500 tỷ đồng. Đến hết quý III-2019, quỹ mới có số dư ở mức hơn 2.019 tỷ đồng.

Năm 2020, nguồn cung thịt lợn ước đạt hơn 4 triệu tấn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, lũy kế từ đầu tháng 2-2019 (tính đến ngày 31-1-2020) đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 8.570 xã thuộc 667 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số đàn lợn tiêu hủy là 5.982.679 con, tổng trọng lượng là 341.957 tấn. Đã có 8.031 xã, thuộc 609 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ca bệnh mới; 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã qua 30 ngày; 32 tỉnh, thành phố có 85% số xã đã qua 30 ngày. Hiện nay, cả nước chỉ còn 539 xã chưa qua 30 ngày. Sau khi dịch qua đỉnh điểm vào tháng 5-2019, việc tái đàn được triển khai ngay tại các địa phương. Tuy nhiên, thời gian phục hồi đàn lợn cần khoảng 5 - 7 tháng. Do đó, theo báo cáo của các địa phương và các doanh nghiệp chăn nuôi, từ tháng 1-2020 đã bắt đầu có sản phẩm của lợn chăn nuôi tái đàn và sẽ tăng cao từ tháng 2-2020. Khả năng bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho năm 2020 khoảng hơn 4 triệu tấn.

Quy định mới trong quản lý ngoại tệ với nguồn vốn tài trợ, viện trợ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư số 34/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. Theo đó, khi tiếp nhận tài trợ, viện trợ không hoàn lại bằng ngoại tệ từ tổ chức, cá nhân là người không cư trú, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ có trách nhiệm xuất trình các giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn tiền là tiền tài trợ, viện trợ không hoàn lại từ tổ chức, cá nhân là người không cư trú, các giấy tờ khác theo quy định của ngân hàng được phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình cho ngân hàng được phép.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14-2-2020.

EVN bảo đảm cấp điện mùa khô và cả năm 2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐU về việc bảo đảm cấp điện mùa khô và cả năm 2020 phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) của đất nước. Theo dự báo năm 2020, sản lượng điện sản xuất và mua toàn quốc theo phương án cơ sở là 261,456 tỷ kWh, tăng 9,1% so năm 2019, bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở tính toán cung cầu điện năm 2020, để lãnh đạo, chỉ đạo tập đoàn và các đơn vị nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, bảo đảm cung ứng điện trong mùa khô 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể trong tập đoàn tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung ứng điện trong sáu tháng mùa khô năm 2020, không để thiếu điện trong mọi tình huống.

.