Giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 1-6

Thứ Hai, 03-06-2019, 18:21
Ảnh: T.UYÊN

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, để góp phần bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, căn cứ tình hình thực tế của Quỹ Bình ổn giá (BOG), trong kỳ điều hành này Liên bộ tiếp tục chi Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92.

Với mức chi thấp hơn mức chi kỳ trước để vừa có thể giảm giá xăng E5RON92 ở mức hợp lý nhất, vừa tăng Quỹ BOG xăng dầu, đồng thời khuyến khích tiêu dùng xăng sinh học; thực hiện không chi Quỹ BOG đối với mặt hàng RON95 và các loại dầu để giảm giá các mặt hàng này về đúng giá cơ sở (theo giá thị trường).

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít; dầu hỏa giảm 197 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.

.