Giá trị niêm yết trên HNX tháng 12-2019 đạt gần 134.000 tỷ đồng

Thứ Năm, 09-01-2020, 19:49

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 12-2019, có thêm ba mã niêm yết mới và một mã hủy niêm yết, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 367 mã cổ phiếu (CP) với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 13,4 tỷ CP, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 134.000 tỷ đồng.

Thanh khoản thị trường tăng 30,76% về giá trị giao dịch và tăng 43,73% về khối lượng giao dịch so tháng 11-2019.

Ống thép hàn không gỉ có thể sẽ bị EEC áp thuế tự vệ

Theo thông tin của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC) đã hoàn tất quá trình điều tra tự vệ đối với sản phẩm ống hàn từ thép không gỉ vào ngày 3-1. Trước đó, ngày 4-3-2019, EEC đã khởi xướng điều tra đối với sản phẩm ống thép hàn không gỉ gồm các mã HS: 7306 40 2009, 7306 40 8001, 7306 40 8008, 7306 61 1009 và 7306 69 1009, từ thời kỳ năm 2015 - 2017. Tuy nhiên, EEC chưa ban hành kết luận vụ việc này. Cục Phòng vệ thương mại lưu ý, trong trường hợp xuất khẩu của Việt Nam tăng đột biến trong thời gian tới, EEC có thể tiến hành rà soát và bổ sung Việt Nam vào phạm vi áp dụng của biện pháp.

Nộp 100% tiền thu lệ phí vào ngân sách

Theo quy định mới vừa được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC (TT 85) về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, đối với các khoản lệ phí, tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền thu được vào ngân sách nhà nước. TT 85 đã quy định cụ thể danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, gồm 22 loại phí; danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, gồm bảy lệ phí. Việc quyết định mức thu đối với từng khoản phí, lệ phí do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định phải bảo đảm căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành (nếu có) để làm cơ sở đề xuất mức thu; phù hợp điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động thu phí, lệ phí.

TT 85 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 13-1-2020.

.