Bãi bỏ, sửa đổi nhiều quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Thứ Năm, 25-06-2020, 15:17
Ảnh minh họa. Nguồn: K.D

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực như: kinh doanh thực phẩm, hóa chất, kinh doanh khoáng sản, điện lực.

Cụ thể, đối với lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, bãi bỏ, sửa đổi một số điều khoản của Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm; đối với lĩnh vực hóa chất, sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 55/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; đối với lĩnh vực kinh doanh khoáng sản, sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 12/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản…

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 3-8-2020.

.