Giám sát trong lĩnh vực y tế

NGỌC PHẠM
Thứ Sáu, 15-05-2020, 16:58

“Y tế trực tuyến” là sản phẩm được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xây dựng và điều chỉnh cho phù hợp lĩnh vực chuyên ngành. Ngoài những tính năng chính về chuyên môn, đây còn được xem là công cụ giúp người dân tham gia giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan lĩnh vực y tế của các cá nhân và tổ chức.

Đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là ứng dụng được xây dựng dựa trên mô hình của ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” trước đây. Người dân sau khi cài đặt ứng dụng “Y tế trực tuyến” trên điện thoại thông minh (iOS và Android) sẽ dễ dàng phản ánh hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân hoặc của những cơ sở hành nghề trong lĩnh vực y tế đến Thanh tra Sở Y tế trong thời gian không quá 24 giờ. Ngoài ra, người phản ánh cũng dễ dàng đính kèm các hình ảnh hoặc video clip về những hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng.

Quy trình phản ứng nhanh bao gồm năm bước:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin phản ánh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hành nghề trong lĩnh vực y tế và sẽ kích hoạt các bước tiếp theo.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận thông tin thuộc Thanh tra Sở Y tế khi nhận được thông tin phản ánh sẽ tiến hành phân loại và chuyển thông tin (qua ứng dụng “Y tế thông minh”), đến các phòng chức năng và phòng y tế quận, huyện để xử lý thông tin.

Bước 3: Các phòng chức năng của sở y tế và phòng y tế quận, huyện xử lý thông tin và phản hồi kết quả đến Thanh tra Sở Y tế (qua ứng dụng “Y tế thông minh”).

Bước 4: Thanh tra Sở Y tế, tùy tình huống cụ thể, có thể phối hợp phòng y tế quận, huyện, các chuyên gia thuộc sở y tế và các sở, ban, ngành có liên quan tiến hành xử lý vi phạm hành chính.

Bước 5: Công khai kết quả giải quyết thông tin phản ánh để người dân biết. Thanh tra Sở Y tế chịu trách nhiệm công khai tất cả kết quả xử lý vụ việc vi phạm trên trang thông tin điện tử. Ngoài ra, sở cũng sẽ thông báo kết quả giải quyết đến người đã cung cấp thông tin phản ánh thông qua ứng dụng “Y tế trực tuyến”. Kết quả giải quyết thông tin phản ánh cũng được Sở Y tế công khai rộng rãi bằng cách gửi tin nhắn đến người dân đã cài đặt ứng dụng “Tra cứu KCB”.

Với quy trình này, thời gian tối đa xử lý và công khai kết quả giải quyết thông tin phản ánh không quá 24 giờ kể từ khi nhận qua ứng dụng “Y tế trực tuyến” đối với thông tin phản ánh cấp độ 1 (thuộc thẩm quyền của UBND quận, huyện). Với những phản ánh cấp độ 2 (thuộc thẩm quyền của Thanh tra sở), thời gian xử lý, trả kết quả không quá 48 giờ. Với những phản ánh cấp độ 3 (thuộc thẩm quyền của Thanh tra sở nhưng tính chất vụ việc phức tạp, cần sự phối hợp và hỗ trợ của các sở, ban, ngành khác), thời gian xử lý không quá 72 giờ.

Giới chuyên môn cho rằng, quy trình giám sát trực tuyến này sẽ giúp ngành y tế kịp thời tiếp nhận những phản ánh sai phạm của cán bộ, nhân viên, từ đó khắc phục, điều chỉnh kịp thời để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn. Trước đó, vào tháng 3, Sở Y tế cũng đã chính thức ban hành “Quy trình phản ứng nhanh trong tiếp nhận thông tin phản ánh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hành nghề trong lĩnh vực y tế” và công cụ sử dụng chính của quy trình này chính là ứng dụng “Y tế trực tuyến”.

.