VRDF 2019 - “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - ưu tiên và hành động”

Thứ Hai, 16-09-2019, 17:50
Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF) 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 19-9 tới nhằm thu nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia cho nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, sẽ cung cấp đầu vào cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - ưu tiên và hành động”, VRDF 2019 đã thể hiện nỗ lực của Chính phủ, cộng đồng và người dân hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động và xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, mang tính hiện đại, hội nhập và quyết tâm thực hiện đổi mới sáng tạo một cách hiệu quả.

.