Sửa đổi Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thứ Năm, 19-09-2019, 17:08
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trực tiếp chỉ đạo các công việc thường xuyên của Ủy ban. Phó Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng CPĐT. Thành lập Tổ công tác giúp việc ủy ban (Tổ công tác) đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.

.