Ra mắt cuốn sách “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế”

Thứ Hai, 24-06-2019, 16:42
Buổi lễ ra mắt sách. Ảnh: DUY LINH

Chiều 20-6, tại Báo Nhân Dân, Ban Tuyên giáo T.Ư, Báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức buổi lễ giới thiệu cuốn sách “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế”.

Với kỳ vọng giúp mọi người có thêm nhiều thông tin sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta trong công cuộc Đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hiểu nhiều hơn về đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Báo Nhân Dân đã sưu tầm, tập hợp một số thư, hàng nghìn bài viết đa dạng trên các báo điện tử, mạng xã hội và những nguồn thông tin khác. Những câu chuyện rất đời thường của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi còn là cậu học trò nhỏ Trường Nguyễn Gia Thiều (Đông Anh, Hà Nội) đến chàng sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội và hiện nay trên cương vị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Cuốn sách hơn 600 trang được chia làm ba phần: Một nhân cách lớn; Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm; Tình cảm của bạn bè quốc tế.

.