Ngày hội “Đoàn kết, hữu nghị và phát triển”

Thứ Sáu, 17-05-2019, 18:28
Lễ hội A Riêu Car vùng A Lưới (Thừa Thiên - Huế). Ảnh minh họa

Với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị và phát triển”, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền trung, Tây Nguyên năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19-5 tại huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế.

Ngày hội có sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc năm tỉnh (Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) và bốn đoàn nghệ thuật quần chúng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Át Ta Pư, Sê Kông, Sa Va Na Khẹt, Sa La Van). Ngày hội là hoạt động văn hóa chính trị nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển, góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây cũng là dịp nhằm tăng cường và nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền trung, Tây Nguyên, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

.