Khi người Mỹ gốc Việt bàn về mấy “nhà dân chủ”!

TƯ NGUYÊN
Thứ Tư, 19-07-2017, 07:39

Mấy ngày qua, video-clip nhan đề “Tranh đấu cho dân chủ, làm sao chúng tôi tin các ông?” do sachhiem.net, một trang mạng của người Mỹ gốc Việt, công bố trên YouTube đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong video-clip, cùng với cộng sự, nhà sử học Nguyễn Mạnh Quang - người gần đây mới trở về Việt Nam và đi nhiều nơi để tìm hiểu, đã trình bày khá rành rẽ về các vấn đề như: muốn có dân chủ thì đất nước phải được độc lập, vì có độc lập mới có tự do, có tự do mới có thể thực thi dân chủ; người dân muốn được hưởng quyền tự do, dân chủ cần có sự hiểu biết, suy luận đúng đắn về tự do, dân chủ và khi mình thi hành quyền tự do, dân chủ thì không được làm hại đến quyền tự do, dân chủ của người khác; bốn năm nước Mỹ tổ chức bầu cử một lần, mọi người dân được đi bầu cử, nhưng thực tế chỉ người giàu, người rất giàu mới ra ứng cử và phải được hai thế lực là Dân chủ, Cộng hòa nâng đỡ, ủng hộ...

Với mấy kẻ đang ở nước ngoài hằng ngày ra rả chửi bới, bịa đặt và vu cáo Nhà nước Việt Nam, nhà sử học Nguyễn Mạnh Quang nói rõ: “Các vị cứ về Việt Nam, đi suốt từ Cà Mau đến Ải Nam Quan, đi hết các tỉnh như tôi đã đi để xem mức sống của người dân lên cao thế nào, họ được tự do thế nào,... Chính quyền ở Việt Nam hiện nay là có tự do, có dân chủ, nhưng các ông không công nhận”.

Với mấy người vẫn tự nhận hoặc phong tặng cho nhau là “nhà dân chủ”, cộng sự của nhà sử học Nguyễn Mạnh Quang chỉ rõ các điều tệ hại trong hoạt động của họ là: luôn tìm cách tổ chức những buổi lễ truy niệm có mục đích khác với những buổi lễ do chính quyền tổ chức; tìm cách vinh danh một số người mà sự đánh giá của họ khác với chính quyền; luôn tìm cách soi mói các công trình xây tượng đài Cụ Hồ để “hạ bệ thần tượng”, vu cáo chính quyền; chỉ đọc và tin theo các bài viết bôi nhọ; dung túng kết nạp thành phần tù hình sự, tù tham nhũng, thành phần chống đối cách mạng, phủ nhận công lao của những người đã đánh đuổi ngoại xâm để thống nhất đất nước; luôn tìm cách gây ra các phong trào đổi ngược lịch sử; tô hồng chuốc lục cho “Việt Nam cộng hòa”; ca ngợi xã hội tư bản có cuộc sống phồn hoa; khai thác mọi đơn thư tố cáo, thậm chí bịa đặt đơn thư tố cáo của công dân, cán bộ, đảng viên để thổi phồng thành bản chất xã hội, chế độ chính trị, để so sánh với các nước khác, nhằm kích động người dân chống lại và lật đổ chính thể hiện nay để giải quyết được các “oan ức” của họ...!

Cuối video-clip, cộng sự của nhà sử học Nguyễn Mạnh Quang kết luận bằng một câu hỏi: “Thử hỏi các vị đảo ngược giá trị tối thượng của đất nước, người tốt bị hạ xuống hoặc bị lợi dụng cho mục đích chính trị, kẻ hèn thì đưa lên “đổi trắng thay đen”, như thế thì làm sao chúng tôi tin?”. Thiết nghĩ đây là một câu hỏi chí lý, và mấy “nhà dân chủ” nên lắng nghe để tự vấn với lương tâm.

.