Tìm chọn người tốt ngay từ đầu

QUANG HƯNG
Thứ Hai, 14-10-2019, 16:49

Vừa qua, bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nhiều vấn đề quan trọng về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa đất nước năm 2019, 2020, và 5 năm 2016 - 2020. Đặc biệt, là vấn đề chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra chủ trương có tính chất định hướng trong việc đánh giá, chọn lựa những con người có phẩm chất đạo đức tốt, toàn tâm toàn ý phục vụ đất nước, nhân dân, để gánh vác trọng trách làm “công bộc” của nhân dân trong tình hình mới. Đặc biệt, nếu để xảy ra trường hợp những người tha hóa, biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện những điều đi ngược lại lợi ích chung, thì không chỉ người đó, mà cấp nào, bộ phận nào giới thiệu cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Yếu tố con người được coi là mấu chốt quyết định thành công trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước, con người Việt Nam cả trong những giai đoạn lịch sử đã qua, cũng như trong hiện tại và chặng đường sắp tới. Đặc biệt trong bối cảnh đời sống kinh tế, xã hội đã và đang có nhiều biến động phức tạp, có những tác động đa chiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc giữ gìn, rèn giũa phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Cũng như, thực tế đang đặt ra nhiều đòi hỏi đổi mới, tăng cường công tác chấn chỉnh, củng cố, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Ngoài ra, còn có nhiều vụ đại án, nhiều vụ việc nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề cho đất nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân, đã bị các cơ quan chức năng đấu tranh, kiên quyết đưa ra ánh sáng. Nhiều tập thể, cá nhân sai phạm bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo chủ trương của Đảng, việc nhận rõ, đánh giá đúng và chọn lựa người tài, tạo điều kiện để người tài cống hiến cho dân, cho nước là những điều cần áp dụng ngay trong hiện tại khi các cấp, ngành, địa phương từng bước triển khai công tác nhân sự, chuẩn bị, tổ chức… cho đại hội Đảng các cấp thời gian tới. Rèn giũa đạo đức con người, phát huy năng lực, phẩm chất tốt đẹp vào công tác để có lợi cho dân, cho nước, đó là nhiệm vụ lâu dài. Nhưng thực tế cũng đã chứng minh, có nghiên cứu, rà soát, chọn lựa cán bộ đúng đắn, chí công vô tư ngay từ đầu, mới bảo đảm được tác dụng phòng, tránh, hạn chế khả năng xảy ra những trường hợp đáng tiếc sau này. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa, khi nói chuyện với đông đảo cử tri Thủ đô trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”.

.