Dự trữ quốc gia

TRUNG CHÍNH
Thứ Sáu, 15-05-2020, 00:24
Mỗi năm Nhà nước chi ra hàng nghìn tỷ đồng để thực hiện dự trữ lương thực. Ảnh: VŨ SINH

Lương thực là một trong những mặt hàng thiết yếu cần có dự trữ quốc gia bắt buộc phòng ngừa thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh… Mỗi năm Nhà nước chi ra hàng nghìn tỷ đồng để thực hiện dự trữ lương thực. Mỗi tỉnh hoặc khu vực đều có một cục trưởng đứng đầu chịu trách nhiệm dự trữ quốc gia.

Mặc dù nghiệp vụ dự trữ quốc gia về thực chất chỉ đơn giản là tích trữ, bảo quản... Tuy nhiên, dự trữ lương thực quốc gia để bảo đảm an ninh lương thực, vì vậy đặc biệt quan trọng. Từ lâu người ta đã biết rằng, nếu tham gia kinh doanh lương thực, những người làm dự trữ quốc gia có lợi thế lớn về kho tàng và cơ hội mua rẻ, bán đắt. Tuy nhiên nếu đặt nặng việc tham gia kinh doanh lương thực mà xao lãng nhiệm vụ chính, cả hệ thống dự trữ quốc gia có nguy cơ không bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, an ninh lương thực bị đe dọa.

Việc bảy cục trưởng dự trữ quốc gia bị chuyển hồ sơ thanh tra sang Bộ Công an xem xét xử lý hình sự cho thấy cả bảy Cục dự trữ quốc gia này đã tham gia vào kinh doanh lương thực ở mức độ khác nhau. Kiến nghị lắp camera giám sát các kho tàng Cục dự trữ quốc gia là để ngăn chặn những sai phạm tương tự.

Lương thực chỉ là một trong các mặt hàng thiết yếu cần dự trữ quốc gia. Cần giám sát chặt chẽ hệ thống dự trữ để bảo đảm an ninh quốc gia.

.