Tạp chí Cộng sản Số 938 (tháng 3-2020)

Thứ Bảy, 04-04-2020, 03:23

MỤC LỤC

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII, CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP , TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

PHẠM BÌNH MINH “Cơ hội vàng” phát huy vị thế đất nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ

LÊ VĨNH TÂN Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - thành tựu và kinh nghiệm

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

MAI TRỰC Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong bối cảnh mới

HẦU A LỀNH Đảng lãnh đạo xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất: Thành tựu và định hướng cho thời gian tới

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

TRẦN HẬU Không thế lực nào có thể chia cắt nghĩa đồng bào - mọi mưu đồ chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhất định thất bại

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

LÊ QUỐC PHONG Lẽ sống và hành động của đoàn viên, thanh niên để thực hiện khát vọng tự cường dân tộc

ĐỖ THỊ THU THẢO Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hiện nay

BÙI NGỌC THANH Dự báo đúng thời cơ - một yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng

PHAN SỸ THANH Vận dụng tư tưởng cơ bản của V.I.Lê-nin về cán bộ vào việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp

ĐỖ THẾ TÙNG Góp phần luận giải rõ hơn về sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

NGUYỄN BÍCH THỦY Rào cản phi thuế quan đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

ĐỖ MINH HÙNG Nhận thức đúng đắn và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

NGUYỄN NHÂN CHIẾN Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

LÊ VĂN DŨNG Quảng Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực hoạt động của các cấp ủy từ cơ sở

LÊ VĂN HẲN Trà Vinh cần làm gì để kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn?

ĐOÀN DUY KHƯƠNG Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong phòng ngừa, giải quyết các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội

NGUYỄN THỊ HẠNH Quảng Ninh khai thông động lực phát triển văn hóa, nghệ thuật

TRƯƠNG ĐỨC THUẬN - PHẠM QUANG GIÁP Phát huy lợi thế, đưa nhóm cảng biển Đông Nam Bộ trở thành trung tâm dịch vụ kinh tế biển của cả nước

THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

NGUYỄN VIỆT LÂM Vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay và sự tham gia của Việt Nam

PHẠM THỊ THANH BÌNH - VŨ NHẬT QUANG “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Mỹ: Vai trò và cách thức triển khai

BÙI HỒNG HẠNH Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu đối với châu Á sau Chiến tranh lạnh