HỒI ÂM

Sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ không hợp lệ

Thứ Ba, 24-03-2020, 12:48

Báo Nhân Dân số ra ngày 13-1-2020, đăng bài viết “Lãnh đạo cấp vụ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ không hợp lệ”. Nội dung của bài viết phản ánh về việc đồng chí Trần Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C không hợp lệ. Do sử dụng chứng chỉ không hợp lệ này mà đồng chí Trần Trung Kiên đã đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển cán bộ cấp vụ và được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức...

Sau khi đăng bài báo nói trên, Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 303/BNV-VP ngày 16-1-2020 của Bộ Nội vụ do đồng chí Chánh Văn phòng Vũ Đăng Minh ký. Nội dung chính như sau: 1- Việc cấp giấy phép, quản lý hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh của Trung tâm ngoại ngữ Bồi dưỡng - Kiến thức Đông Á (Trung tâm Đông Á) không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ, nên Bộ Nội vụ không kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 2- Căn cứ Văn bản số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27-10-2014 và Văn bản số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 3-8-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thì chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B, C đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy đổi tương đương với các trình độ theo khung tham chiếu châu Âu. Do vậy, chứng chỉ tiếng Anh trình độ C của ông Trần Trung Kiên tương đương bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-1-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, ông Trần Trung Kiên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ của Bộ Nội vụ...

Liên quan vấn đề này, ngày 31-7-2019, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội Phạm Văn Đại đã ký Văn bản số 3285/SGDĐT-GDTX-CN trả lời Báo, với nội dung sau: “Sở GD và ĐT Hà Nội có Quyết định số 1654/QĐ-SGDĐT ngày 20-8-2018 về việc đình chỉ hoạt động của Trung tâm Đông Á. Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2015 đến tháng 12-2017, Trung tâm Đông Á không đăng ký với Sở GD và ĐT Hà Nội việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Bộ GD và ĐT. Do vậy, việc cấp chứng nhận của Trung tâm chỉ có giá trị xác nhận học viên đã tham gia và hoàn thành khóa học tại Trung tâm”. Còn tại Văn bản số 903/SGDĐT ngày 30-7-2019, do Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Nam Định Cao Xuân Hùng ký, trả lời Báo Nhân Dân cũng khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, Sở GD và ĐT chưa từng ra quyết định cho phép thành lập, hoạt động, tổ chức thi tuyển, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (A, B, C) cho Trung tâm Đông Á trên địa bàn tỉnh Nam Định. Hiện tại, ở địa chỉ số 102 đường Trường Chinh (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) không có Trung tâm Đông Á hoạt động”.

Như vậy, có thể khẳng định chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C có số 13.526/EAC mang tên Trần Trung Kiên do Trung tâm Đông Á cấp ngày 22-6-2015 là không hợp lệ.

PV