Hồi âm

Thứ Tư, 25-03-2020, 02:28

Báo Nhân Dân số ra ngày 9-3-2020, trong mục “Thông tin nhanh qua đường dây nóng” đăng tin: “Nhiều xe ô-tô khách ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách ngay trên lòng đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua huyện Việt Yên (Bắc Giang), gây mất an toàn giao thông”.

Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau: Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, làm rõ nội dung báo nêu, thông tin kết quả đến Báo Nhân Dân; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm nếu có, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung liên quan.