Chậm giải quyết vướng mắc tại gói thầu cải tạo hồ II - Dự án thoát nước Hà Nội

Thứ Năm, 08-10-2020, 01:50
Công trình hồ Khương Trung 1, 2 gói thầu thuộc Dự án thoát nước Hà Nội đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thanh toán, quyết toán.

Nhiều bạn đọc tại Công ty cổ phần Thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp (Công ty Hancorp) phản ánh, đã nhiều năm đơn vị chủ quản không thanh toán, quyết toán dứt điểm hợp đồng thực hiện gói thầu số 6.2 - cải tạo hồ II (Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội).

Việc chậm trễ này khiến đời sống của người lao động và nhà cung cấp vật liệu thi công gói thầu này gặp nhiều khó khăn…

Nợ thanh toán hơn 25 tỷ đồng

Ðể tìm hiểu và làm rõ những phản ánh của bạn đọc, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Hancorp và các đơn vị liên quan. Theo đó, ngày 30-7-2010, Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp, thoát nước và môi trường TP Hà Nội - gọi tắt là Ban Quản lý dự án) ký với Tổng công ty xây dựng Hà Nội hợp đồng số 01/2010/CP 6.2 về việc thi công "gói thầu số 6.2 - cải tạo hồ II" (gồm hồ Phương Liệt, Khương Trung 1 và 2, Tân Mai). Tổng trị giá hợp đồng là gần 122 tỷ đồng, thời gian thi công và bàn giao công trình đến ngày 28-5-2012.

Công ty Hancorp được giao trực tiếp thực hiện hợp đồng nêu trên cũng như phối hợp với Ban Quản lý dự án giải phóng mặt bằng, bảo vệ chống lấn chiếm. Do địa phương chậm bàn giao mặt bằng cho nên tiến độ hợp đồng được gia hạn đến ngày 30-9-2016. Ngày 19-12-2016, gói thầu số 6.2 đã được Công ty Hancorp hoàn thành nghiệm thu và bàn giao cho chủ đầu tư. Các công trình được Cục Giám định chất lượng (Bộ Xây dựng) chứng nhận bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng (Thông báo số 35/GÐ-GÐ3 ngày 13-2-2018). Kể từ đó, các công trình kết thúc bảo hành và được sử dụng ổn định, an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, thực tế phát sinh trong quá trình xây dựng khiến nhà thầu thi công không thể bàn giao công trình đúng tiến độ. Không chấp hành đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội cũng như các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý dự án không thanh toán hết phần còn lại của hợp đồng là hơn 25 tỷ đồng (bằng gần 21% tổng giá trị hợp đồng). Sự chậm trễ này khiến Công ty Hancorp không thể quyết toán để giải quyết các khoản lương, thưởng cho công nhân, trả nợ vật liệu của nhà cung cấp và phần thuế phải nộp Nhà nước. Chưa kể, việc nợ đọng kéo dài này còn khiến phần vốn sở hữu nhà nước tại Công ty Hancorp có nguy cơ thất thoát.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quyết toán gói thầu số 6.2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản đôn đốc (số 1582/UBND-XDGT ngày 13-3-2016; số 12328/VP-ÐT ngày 23-12-2016). Ðồng thời, UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì làm việc với các cơ quan liên ngành cũng như các đơn vị liên quan để tìm hướng tháo gỡ vướng mắc. Theo đó, ngày 6-3-2017, Sở Kế hoạch và Ðầu tư đã có Văn bản số 979/KH&ÐT-KTÐN nêu rõ kết quả làm việc của các cơ quan liên ngành và đôn đốc Ban Quản lý dự án thanh toán, quyết toán hợp đồng; trước đó, Sở Xây dựng cũng đã kịp thời phê duyệt các dự toán bổ sung do Ban Quản lý dự án trình lên đồng thời có Văn bản
số 10343/SXD-KHTH ngày 11-11-2016, yêu cầu các phòng chức năng kiểm tra, Ban Quản lý dự án giải trình, làm rõ và kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề của gói thầu số 6.2.

Sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Sau rất nhiều văn bản đề nghị cũng như làm việc trực tiếp, ngày 6-3-2018, Ban Quản lý dự án mới ra Thông báo số 26/TB-BQL ghi nhận các đề xuất về cách giải quyết triệt để các vướng mắc. Tuy nhiên, sau văn bản này, Ban Quản lý dự án không có thêm bất kỳ động thái cụ thể nào trong việc giải quyết hợp đồng gói thầu số 6.2. Sự chậm trễ này buộc Công ty Hancorp lại phải tiếp tục làm đơn kiến nghị; nhiều công nhân trực tiếp thi công công trình gói thầu số 6.2 làm đơn kêu cứu tới UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan.

Sự việc buộc UBND thành phố Hà Nội lại phải vào cuộc bằng Văn bản số 8323/VP-ÐT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố: "Giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét đề nghị của Công ty Hancorp; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với việc chậm thanh toán và quyết toán gói thầu số 6.2".

Trong buổi làm việc liên ngành ngày 1-10-2019, do Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội đại diện Ban Quản lý dự án lại phủ nhận vai trò đại diện được ủy quyền từ Tổng công ty xây dựng Hà Nội của Công ty Hancorp; từ chối trách nhiệm thanh toán, quyết toán các hạng mục còn lại của gói thầu số 6.2 từ Ban Quản lý dự án (cũ); báo cáo không đúng sự thật và thực tế về các nội dung trong gói thầu; giải thích quanh co về việc chậm trễ trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và các sở, ngành liên quan. Cho dù những vấn đề nêu trên chính đại diện Ban Quản lý dự án đã đồng ý và thể hiện tại Thông báo số 26/TB-BQL. Ðáng nói hơn, trong cuộc họp ngày 1-10-2019, mặc dù tham gia và phát biểu ý kiến nhưng đại diện Ban Quản lý dự án từ chối ký biên bản (báo cáo số 393/KH&ÐT-KTÐN ngày 22-1-2020 của Sở Kế hoạch và Ðầu tư).

Trên cơ sở các văn bản, biên bản tại hồ sơ hợp đồng gói thầu số 6.2 do các bên liên quan cung cấp, nhất là Thông báo số 197/TB-VP ngày 3-6-2020 "Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng" nêu rõ: "Việc chậm trễ thanh toán, quyết toán gói thầu 6.2 thuộc về trách nhiệm của Ban Quản lý dự án và nhà thầu". Trong đó trách nhiệm chính của Ban Quản lý dự án khi đơn vị này đã không chủ động thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kể từ ngày 1-1-2017. Việc này đã gây thiệt hại về kinh tế cho nhà thầu thi công, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 30-12-2016, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 7292/QÐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp, thoát nước và môi trường TP Hà Nội. Tại điểm 3, khoản 3, Ðiều 1 Quyết định ghi rõ: "Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp, thoát nước và môi trường TP Hà Nội có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ của 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ðiều 1 Quyết định này". Việc Ban quản lý từ chối giải quyết các vấn đề từ Ban quản lý (cũ) rõ ràng là làm trái Quyết định này.

Ðề nghị UBND thành phố Hà Nội tích cực chỉ đạo các sở, ngành liên quan nhanh chóng thực hiện các giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm việc thanh, quyết toán gói thầu cải tạo hồ II - Dự án thoát nước Hà Nội. Ðồng thời, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức về sự chậm trễ kéo dài này.

Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sở Kế hoạch và Ðầu tư được UBND thành phố Hà Nội giao chủ trì làm việc với các bên liên quan trong việc thực hiện gói thầu số 6.2. Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án làm rõ nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mới đây nhất, Sở đã có Văn bản số 393/KH&ÐT-KTÐN ngày 22-1-2020, báo cáo UBND thành phố Hà Nội về kết quả làm việc liên ngành, nêu rõ trách nhiệm của các bên liên quan cũng như đề xuất hướng giải quyết dứt điểm vụ việc.

TS NGUYỄN MẠNH QUYỀN

Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP Hà Nội

Ðến nay đã hơn ba năm kể từ ngày Công ty Hancorp đề nghị thanh, quyết toán và gần năm tháng từ khi có kết luận làm việc của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ban Quản lý dự án vẫn cố tình trì hoãn, gây khó khăn trong việc giải quyết thanh toán, quyết toán cho công ty khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế cũng như tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

TRẦN VIỆT CƯỜNG

Tổng Giám đốc Công ty Hancorp