"Trước hết phải là thực phẩm"!

Thứ Hai, 02-06-2014, 17:00

Họ đang tranh luận với nhau. Một ông cáu, nói to: "Nhưng trước hết phải là thực phẩm...!".

Có vẻ họ đang tranh luận với nhau về ẩm thực.

Một ông có vẻ am tường, theo dõi từ đầu cuộc tranh luận này, nói:

- Không phải tranh luận chuyện ăn uống đâu!

- Thế là chuyện gì mà tranh cãi gay gắt thế?

- Họ đang có ý kiến về một cái gọi là "tác phẩm văn học sáng tạo mới" đang có những ý kiến khác nhau.

- Lý lẽ ra sao?

- Một ông nói: Bữa tiệc phải có nhiều món khác nhau để cho người ăn lựa...

- Thế cũng đúng chứ sao!

Nhưng ông kia nói lại: Bày ra bàn ăn, có món ngon, món chưa ngon, người thích món này người thích món kia là điều bình thường nhưng trước hết phải là thực phẩm chứ không phải lấy cớ "mới mẻ" rồi đặt những thứ rác rưởi, bẩn thỉu lên làm ô uế cả bàn ăn rồi bảo mọi người chọn lựa!

- Ông ấy nói đúng đấy, lại còn phải kiểm tra xem thực phẩm có an toàn không nữa chứ!

- Đúng là phải làm cho chặt chẽ, chứ bây giờ ăn thứ gì cũng sợ!

- Nhưng có ông lại bảo làm thế là gây phiền hà, vi phạm tự do kinh doanh!

- Ông ta cãi bừa thế thôi chứ ông ấy không ăn đã đành mà còn dặn cả nhà ông không ai được đụng đũa tới những thứ bẩn thỉu mà ông bày lên trên bàn, rao bán và hết lời ca ngợi!

NHÂN NGHĨA