Chống?

Chủ Nhật, 07-12-2014, 04:32

- Bây giờ đang có nhiều hiện tượng tiêu cực, nhiều tệ nạn, cho nên phải chống.

Chống tham nhũng, chống lãng phí, chống làm hàng giả, chống buôn lậu qua biên giới, chống buôn bán, vận chuyển ma túy, chống bạo hành phụ nữ, trẻ em... Nhiều thứ chống nữa mà kể ra không hết. Hôm họp trên phường thấy phổ biến đến mười mấy thứ chống, ghi mỏi tay cho nên chỉ ghi chống các hành vi tiêu cực.

- Tiêu cực thì phải chống. Nhưng cuộc đời rất phức tạp cũng tại ngôn ngữ nước ta nó "đa nghĩa".

- Đang nói chuyện chống tiêu cực, vì sao ông lại chuyển sang chuyện ngôn ngữ?

- Thì ông giở từ điển ra mà tra. Chống vừa có nghĩa là chống chọi, ngăn ngừa lại vừa có nghĩa là đỡ đần, bảo vệ...

- Ông nói thế là tôi nghĩ ra ngay. Đúng là có từ "chống lưng" để chỉ những người đỡ đần, chỉ lối cho hành vi gian lận, trốn thuế và các hành vi tiêu cực khác. Có người lấy "cái oai" của mình ra mà đỡ đần cho các đơn vị tiêu cực. Rồi ngay cơ quan và người trong các cơ quan có trách nhiệm chống theo nghĩa chống chọi lại hành động chống theo nghĩa đỡ lưng.

- Ông ăn nói cần thận trọng một chút để khỏi bị hiểu lầm! - Thì ngay tại Quốc hội cũng có một số vị đại biểu nêu ra những hiện tượng tham nhũng ngay ở những cán bộ trong các cơ quan chống tham nhũng.

- Có chứng cứ gì không?

- Thì đấy, báo chí nói đầy ra. Cán bộ thu thuế có trách nhiệm thu thuế đúng chính sách, chống lậu thuế thì lại bày mưu cho người buôn trốn thuế để ăn hoa hồng. Cán bộ hoạt động trong các cơ quan kiểm lâm có trách nhiệm bảo vệ rừng lại có người tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Nghĩa là tiêu cực nằm ngay trong một số người được trao nhiệm vụ chống tiêu cực cho nên chống tiêu cực đã khó càng thêm khó!

NHÂN NGHĨA