Chỉ còn cách nói dối!

Thứ Bảy, 26-04-2014, 14:51

Họ đều là những trí thức bậc cao, vua biết mặt, chúa biết tên được mời đến dự một cuộc hội thảo khoa học trong một ngày. Họ thu xếp thời giờ tới dự, tự nhủ "nói ít thôi - nếu được mời", còn chủ yếu muốn nghe nhiều ý kiến, có tranh luận càng thú vị.

Họp được một giờ thì người chủ trì nói: "Xin các bác nói gọn để được nhiều người nói vì hội thảo chỉ làm một buổi sáng".

Trong giờ nghỉ giải lao, có người hỏi ông thư ký hội nghị: "Giấy mời nói họp một ngày, sao lại cắt ngắn?". Ông thư ký trả lời: "Không phải vì chúng tôi bận mà vì một lý do tế nhị".

Nhưng lý do gì?

Ông thư ký đành phải trả lời:

- Nói ra thật xấu hổ. Chính sách tài chính quy định phải họp một ngày thì mới có số thù lao trong phong bì gửi các bác, cũng nhỏ mọn thôi, cũng đủ để các bác đi ta-xi đến họp. Còn họp nửa buổi thì chỉ được một nửa không đủ tiền tàu xe.

- Thế là nói dối à?

- Quy định như thế thì chỉ còn cách nói dối thôi. Chuyện hôm nay cũng chỉ là chuyện nhỏ vì còn những chuyện lớn hơn như số người dự hội nghị, tiền thuê nhà nghỉ, tiền ăn... rồi cả chuyện lớn hơn nữa cũng phải nói dối vì những quy định cũ kỹ và lạc hậu như thế!

NHÂN NGHĨA