Xử lý dứt điểm sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Thứ Ba, 13-08-2019, 16:50

Báo Nhân Dân số ra ngày 11-6-2019 đăng nội dung theo Công văn số 3118/BNV-TT ngày 11-7-2019 của Bộ Nội vụ về thông báo kết quả kiểm tra, xử lý các nội dung tố cáo những sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Mới đây, Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 075/BLL48 của Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 48 - Thạch Hãn (BLLCCB48) đề nghị một số nội dung cần được nói rõ, nói đúng hơn trước công luận.

Trong nội dung công văn, BLLCCB48 nhấn mạnh: Việc giải quyết tố cáo của BLLCCB48 đối với những sai phạm của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (Hội CSTCQT) đã gần bốn năm vẫn chưa được Bộ trưởng Nội vụ giải quyết dứt điểm, chưa đúng quy định của Luật Tố cáo và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, Báo Nhân Dân và các cơ quan báo khác vào cuộc làm rõ vụ việc, được đông đảo nhân dân, cựu chiến binh (CCB) - nhất là những CCB trực tiếp chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm năm 1972 rất vui mừng, đồng tình. “Những nội dung Báo Nhân Dân đã đưa tin đúng, sát với sự thật, góp phần làm sáng tỏ vụ việc để bảo vệ lịch sử cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tăng thêm niềm tin vào tiếng nói của Ðảng trong công chúng”- nội dung công văn nêu.

Qua Thông báo của Bộ trưởng Nội vụ giải trình trên Báo Nhân Dân số 23286 (ra ngày 18-7-2019); BLLCCB48 cho rằng những nội dung thông báo của Bộ Nội vụ chưa đề cập đầy đủ, đúng bản chất của vấn đề. Cụ thể, theo BLLCCB48, Bộ Nội vụ bỏ qua nội dung quan trọng nhất về kết luận thanh tra của Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Văn bản số 3866/BQP-TTr ngày 4-5-2016 của Bộ Quốc phòng), đã khẳng định: Hội CSTCQT báo cáo về kết quả hoạt động trong gần một năm (2014) đã thông tin, tìm kiếm, cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ, với Thủ tướng ngày 7-4-2015 là không đúng.

BLLCCB48 khẳng định: Ðây là nội dung pháp lý, căn cứ chính để xem xét, giải quyết tố cáo vụ việc Hội CSTCQT báo cáo không có thật, lừa dối Thủ tướng Chính phủ, lừa dối thân nhân các gia đình liệt sĩ. Ấy vậy mà, Bộ Nội vụ dường như tự ý làm méo mó, sai lệch nội dung kết luận của Bộ trưởng Quốc phòng tại Văn bản số 3866 nêu trên cũng như nội dung kết luận của Hội nghị liên ngành (ngày 19-9-2016, với kết luận tương tự). Báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5151/BNV-TCPCP ngày 1-11-2016, theo Trưởng ban liên lạc BLLCCB48, Ðại tá Trần Ngọc Long, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã làm thay đổi bản chất vụ việc, có dấu hiệu bao che, dung túng sai phạm của Hội CSTCQT (?!).

Ðưa ra quan điểm của mình, BLLCCB48 cho rằng, Bộ Nội vụ thực hiện thiếu nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian dài, Văn phòng Chính phủ đã tám lần có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Nội vụ. Cụ thể, ông Trần Ngọc Long dẫn ra một số nội dung: Công văn số 6998/VPCP-TCCV ngày 23-8-2016, nêu “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan khẩn trương xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với nội dung tố cáo việc Hội CSTCQT cung cấp thông tin, tìm kiếm và cất bốc hơn 400 hài cốt liệt sĩ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 10-10-2016”. “Thế nhưng, ngày 1-11-2017, Bộ Nội vụ mới báo cáo Thủ tướng Chính phủ với nội dung không trung thực”.

Trong Công văn số 6897/VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc chấm dứt giải quyết đơn tố cáo của ông Trần Ngọc Long đối với Hội CSTCQT (ngày 3-8-2019, do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Duy Hưng ký), thêm một lần nữa truyền đạt rõ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nêu rõ: Tố cáo của ông Trần Ngọc Long đối với Hội CSTCQT đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan kiểm tra, giải quyết, rà soát theo quy định của pháp luật. Nội dung công văn này cũng đề nghị, “Bộ Nội vụ căn cứ Luật Tố cáo và kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết tố cáo có văn bản thông báo cho ông Trần Ngọc Long về chấm dứt, không tiếp nhận, giải quyết đối với các nội dung tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật”.

Trước đó, theo nội dung công văn gửi Báo Nhân Dân, BLLCCB48 chỉ rõ: Hai lần, Bộ Nội vụ đã né tránh không chấp hành nghiêm nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao trọng trách chủ trì giải quyết tố cáo của BLLCCB48 theo quy định của Luật Tố cáo và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

BLLCCB48 đưa ra dẫn chứng, ngày 16-10-2018 tại hội nghị liên ngành (lần thứ hai), Bộ Nội vụ không đưa ra kết luận nào; sau đó, Bộ trưởng Nội vụ ban hành Thông báo số 663/TB-BNV ngày 12-2-2019 với nội dung “Kết quả kiểm tra, xác minh rà soát lại các nội dung phản ánh, tố cáo”. Ðại tá Trần Ngọc Long cho rằng: Ðây chỉ là một trong nhiều nội dung theo quy định của Luật Tố cáo nhưng Bộ Nội vụ đã dừng tại đây, như thế chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật, đó là phải ban hành kết luận nội dung tố cáo; xử lý tố cáo; công khai kết luận nội dung tố cáo; và ra quyết định xử lý hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân như thế nào?

Đại tá Trần Ngọc Long và những đồng đội thuộc BLLCCB48-những CCB trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (BVTCQT) năm 1972 rất bất bình về “Hội CSTCQT đã mạo danh các chiến sĩ BVTCQT để thu nạp rất nhiều đối tượng không phải là chiến sĩ BVTCQT vào Hội này”. Trong thư gửi Báo Nhân Dân, BLLCCB48 chỉ rõ vấn đề tổ chức và hoạt động thiếu minh bạch của Hội CSTCQT. Cụ thể, Chủ tịch Hội không phải là quân nhân, không liên quan cuộc chiến đấu BVTCQT; các lãnh đạo Hội có 16 trong 17 Ủy viên Ban Thường vụ và gần 50 trong 59 Ủy viên Ban Chấp hành không phải là quân số thuộc các đơn vị trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu thuộc quyền chỉ huy của Ban Chỉ huy BVTCQT năm 1972. Qua số liệu báo cáo chưa đầy đủ, Hội CSTCQT đến nay thu nạp tới hơn 31 nghìn hội viên (?). Ðại diện BLLCCB48 khẳng định, chiến sĩ BVTCQT (đích thực) của các đơn vị hiện còn sống là CCB không thể có số lượng nhiều như vậy! Rõ ràng, tổ chức này đã lợi dụng danh nghĩa chiến sĩ BVTCQT để hoạt động, không tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Hội, hoạt động với mục đích không trong sáng, có biểu hiện trục lợi, làm ảnh hưởng xấu danh dự chiến sĩ BVTCQT.

Từ thông báo của Bộ Nội vụ được đăng tải trên Báo Nhân Dân số 23286, BLLCCB48 nêu quan điểm mạnh mẽ cần lên tiếng nói rõ những sự việc nêu trên, qua đó mong muốn làm rõ sự thật các vấn đề trước công luận và trước pháp luật. Ðại tá Trần Ngọc Long cam kết: “Các nội dung BLLCCB48 gửi đến Báo Nhân Dân trong văn thư này hoàn toàn đúng sự thật; và nếu sai, Trưởng ban BLLCCB48 sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ðảng”.

“Chúng tôi và lãnh đạo các thời kỳ tỉnh Quảng Trị, nhiều địa phương, dư luận công chúng đòi hỏi các cấp có thẩm quyền của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành tư pháp vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm minh những sai phạm. Ðể trả lại danh dự của chiến sĩ BVTCQT năm 1972”…

Ðại tá TRẦN NGỌC LONG

Trưởng Ban liên lạc CCB Trung đoàn 48 - Thạch Hãn

Nhóm phóng viên Báo Nhân Dân