Tết... Tết...

Thứ Ba, 02-02-2016, 04:50
Tranh của họa sĩ Tín Nhượng.

Hãy gột sạch tất cả những gì không tốt không hay trong năm cũ để đón Tết. Một năm qua thế gian có bao nhiêu là thay đổi, Táo quân sung sướng lên chầu trời rồi cùng Ngọc Hoàng làm cú selfie tự sướng thưởng ngoạn công nghệ mới. Đi đâu, dù ít dù nhiều xin đừng quên lì xì cho con cháu lấy lộc. Nhưng vui chơi Tết cũng xin chừng mực thôi, xin đừng kéo dài vô tận... mồng 10 rồi... hết Tết rồi ông ơi...

Tranh của họa sĩ LET.

Tranh của họa sĩ NOP.

Tranh của họa sĩ V. Thọ.

LÝ TRỰC DŨNG