[Infographic] Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Hai, 09/03/2020, 08:42:31

Việc phòng tránh lây nhiễm virus Sars-CoV-2 tại nhà là vô cùng quan trọng. Bệnh viện Phổi Trung ương và Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock vừa xây dựng Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà phòng chống Covid-19 dành cho những đối tượng cần phải cách ly y tế tại nhà.

[Infographic] Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19

Theo Bệnh viện Phổi Trung ương và Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock