Đồng Nai tạm dừng tiếp nhận máu do Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy nợ hơn 1,2 tỷ đồng

Thứ Tư, 17/04/2019, 13:23:38

NDĐT - Ngày 17-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa có văn bản hỏa tốc gửi Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy về việc tạm dừng tiếp nhận máu tại tỉnh Đồng Nai. Nguyên nhân do Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy nợ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Đồng Nai tạm dừng tiếp nhận máu do Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy nợ hơn 1,2 tỷ đồng

Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tiếp nhận máu tại tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 5-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã gửi văn bản số 08/BCĐ-VPTT đến Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy về việc yêu cầu khẩn trương trả tiền tiếp nhận máu tại tỉnh Đồng Nai và văn bản số 09/BCĐ-VPTT về việc cấp tạm ứng tiền cho tỉnh Đồng Nai. Thời hạn đề nghị thanh toán số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai chậm nhất là ngày 9-4.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn nhiều ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai vẫn chưa nhận được số tiền thanh toán nêu trên, cũng như chưa nhận được tiền tạm ứng mà Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy phải tạm ứng cho hội theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 182/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể, theo quy định cơ sở thu gom máu ở đây, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy có trách nhiệm ứng trước cho cơ sở tổ chức ngày hiến máu tình nguyện là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai 50% chi phí để hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức ngày hiến máu tình nguyện.

Cũng theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, đây là lần thứ hai trong năm 2018 và năm 2019, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy không tích cực hợp tác theo hợp đồng trách nhiệm đã ký kết, buộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phải mượn tạm ứng các nguồn quỹ hoạt động để chi trả cho các đơn vị địa phương.

Do đó, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai buộc phải thông báo đến Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy và cơ quan, địa phương liên quan về việc tạm dừng tổ chức tiếp nhận máu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ ngày 19-4. Việc thực hiện trở lại khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhận được số tiền phải trả của Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy và hoàn thành việc thanh toán hoàn trả tạm ứng lại các nguồn quỹ hoạt động mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tạm ứng.

Được biết, trong ba tháng đầu năm 2019, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đã tổ chức 62 đoàn đến Đồng Nai tiếp nhận tổng cộng 12.133 đơn vị máu.

THIÊN VƯƠNG