Bắc Cạn thông tin về việc chậm thanh toán tiền mua thiết bị y tế

Thứ Ba, 29/01/2019, 17:55:48

NDĐT- Ngày 29-1, Báo Nhân Dân điện tử nhận được văn bản của Sở Y tế Bắc Cạn về việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin bài báo “Thiếu trách nhiệm, thiết bị y tế hàng chục tỷ đồng bỏ không” đăng trên Báo Nhân Dân điện tử ngày 21-12-2018.

Bắc Cạn thông tin về việc chậm thanh toán tiền mua thiết bị y tế

Phòng chứa hệ thống máy chụp cộng hưởng từ khóa cửa vì máy chưa được bàn giao do chậm thanh toán tiền mua.

Theo công văn, sau khi bài báo đăng tải, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiến hành tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin bài báo nêu. Tỉnh Bắc Cạn được đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 500 giường bệnh, Sở Y tế là đơn vị quản lý Nhà nước được UBND tỉnh giao thẩm định danh mục trang thiết bị y tế đối với dự án bệnh viện này. Sở Y tế đã thẩm định trên cơ sở các tờ trình thẩm định của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo quy định. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thẩm định đã được làm rõ tại báo cáo số 249/BC-SYT ngày 25-9-2018. Ngày 16-1-2019, Sở Y tế đã trực tiếp trao đổi cụ thể tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì về việc xem xét xử lý việc mua sắm hai thiết bị y tế (hệ thống máy chụp mạch và hệ thống chụp cộng hưởng từ) thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sở Y tế Bắc Cạn gửi kèm báo cáo số 249/BC-SYT ngày 25-9-2018 về quá trình thẩm định và phê duyệt mua sắm hai thiết bị y tế thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh tới Báo Nhân Dân điện tử để cung cấp thông tin, làm rõ.

Theo báo cáo số 249 của Sở Y tế Bắc Cạn, dự án đầu tư trang thiết bị y tế nằm trong tổng dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa Bắc Cạn. Ban quản lý dự án do UBND tỉnh thành lập và là đại diện hợp pháp duy nhất của UBND tỉnh, vì vậy, tất cả mọi quy trình dự án, lập kế hoạch, xây dựng, thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật các thiết bị y tế đều do Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện. Sở Y tế là đơn vị thẩm định cuối cùng trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Báo cáo nêu rõ các mốc thời gian triển khai và nguyên nhân chậm tiến độ. Giai đoạn một (từ 16-10-2014 đến 13-11-2014) chậm do Chủ tịch hội đồng thẩm định đi công tác nước ngoài nên không tổ chức họp ngay được. Giai đoạn hai (từ 14-11-2014 đến 1-12-2014) chậm do dư luận phản ánh về dự án trang thiết bị y tế, tính hợp lệ của hội đồng thẩm định, tỉnh phải chủ trì họp nhiều lần; hội đồng thẩm định sử dụng con dấu của Bệnh viện Bạch Mai là không đúng, phải thành lập lại hội đồng thẩm định dù Sở Y tế không tham mưu sử dụng con dấu của Bệnh viện Bạch Mai cho hội đồng thẩm định. Giai đoạn ba (từ 2-12-2014 đến 30-12-2014), Sở Y tế được UBND tỉnh giao thời gian thẩm định quá ngắn, chỉ có ba ngày, việc rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa danh mục mất thời gian nên dẫn tới việc mất 10 ngày mới thẩm định xong. Giai đoạn bốn (từ 31-12-2014 đến 16-1-2015) Sở Y tế thực hiện đúng thời gian quy định. Giai đoạn năm (từ 16-1-2015 đến 12-2-2015) chậm do Ban quản lý dự án phải hoàn thiện hồ sơ, cần có lộ trình để UBND tỉnh phê duyệt. Giai đoạn sáu (từ 14-2-2015 đến 5-3-2015) Sở Y tế họp đúng hạn.

Trước đó, ngày 21-12-2018 và 26-12-2018, Nhân Dân điện tử đăng các bài “Thiếu trách nhiệm, thiết bị y tế hàng chục tỷ đồng bỏ không” và “Làm rõ trách nhiệm chậm thanh toán thiết bị y tế tại Bắc Cạn”, phản ánh việc thiếu trách nhiệm, chậm chễ làm thủ tục thanh toán khiến hai thiết bị y tế đắt tiền không được bàn giao, đưa vào sử dụng, trong khi người dân muốn khám, chữa bệnh lại không có máy. Hiện tại, UBND tỉnh Bắc Cạn đã giao Sở Nội vụ chủ trì làm rõ, tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

* Làm rõ trách nhiệm chậm thanh toán thiết bị y tế tại Bắc Cạn

* Thiếu trách nhiệm, thiết bị y tế hàng chục tỷ đồng bỏ không

TUẤN SƠN